Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

33 document(en) gevonden.

Agressie hanteringstherapie

De Agressiehanteringstherapie (AHT) is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor gewelddadige forensisch...

Onderzoek | 03-05-2007

Terbeschikkingstelling (TBS) en forensisch psychiatrische zorg

Dit is een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van verschillende onderzoeken die het WODC de afgelopen vijf...

Publicatie | 06-11-2006

Psychische en lichamelijke pathologie bij een steekproef van 'blijvend delictgevaarlijke' forensisch psychiatrische patiënten

Dit onderzoek beoogt de kennis te vergroten over blijvend delictgevaarlijke patiƫnten. Daarnaast biedt het inzichten in de...

Onderzoek met publicatie | 18-05-2006

Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie ; voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten (jongens en mannen)

De Agressiehanteringstherapie (AHT) is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor gewelddadige forensisch...

Onderzoek met publicatie | 10-03-2006

Detentie in de EBI; Effecten en beleving van detentie in de Extra beveiligde Inrichting

Onderzoek met publicatie | 17-11-2003

Zolang kleur kleur heeft; Ervaringen van klanten met de forensische psychiatrie

De forensische psychiatrie is in de politiek en in de samenleving veel besproken. Maar wat vinden de cliƫnten er eigenlijk...

Publicatie | 01-04-2001

Literatuuronderzoek TBS en GGZ

In vervolg op twee vrij recente Interdepartementale Beleidsonderzoeken naar de TBS (Doelmatig behandelen, 1995 en Over...

Publicatie | 28-01-2001

ERA Norgerhaven; Eerste resultaten van een reïntegratieproject voor extra zorgbehoevende gedetineerden

Aanleiding: Langgestrafte gedetineerden die verblijven op de Individuele Begeleiding Afdeling van een penitentiaire...

Publicatie | 30-06-1997

Differentie en detentie

Als een gemiddelde Nederlander gevraagd zou worden zijn of haar beeld van 'de gevangenisboef' te geven, dan is er een goede...

Publicatie | 30-03-1989

Probleemgroepen in de inrichtingen voor langgestraften; een inventarisatie

Het doel van de inventarisatie is het verkrijgen van inzicht in de samenstelling van de bevolking van de inrichtingen voor...

Publicatie | 21-11-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Psychisch gestoorde gedetineerden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term