Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

71 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Politiedienst

Succesfactoren in (de sturing van) politiele recherchestrategieen bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Bij discussies over sturing in de opsporing van zware, georganiseerde criminaliteit ontbreekt het nog aan voldoende inzicht...

Onderzoek | 02-05-2007

Financiering Joint Investigation Teams

Onderzoek | 01-07-2006

Eén spoor is geen spoor; Naar een landelijke sporendatabank voor informatiegestuurde opsporing

In het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving hebben de politieministers het voornemen geuit maatregelen te...

Onderzoek met publicatie | 27-01-2006

Inzet, organisatie en kwaliteit van de forensisch-technische opsporing bij de politie in Nederland

Dit onderzoek betreft de stand van zaken van het forensisch technisch onderzoek (fto) binnen de technische recherche. In het...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2005

Ambtelijke corruptie

In dit themanummer zijn drie artikelen opgenomen die geschreven zijn op basis van het onderzoek 'Corruptie in het Nederlandse...

Publicatie | 02-11-2005

Operationeel toezicht vreemdelingen; Evaluatie van de bevoegdheden in de Vreemdelingenwet 2000 voor het vreemdelingentoezicht door de politie

Dit rapport maakt deel uit van het advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000.

Onderzoek met publicatie | 17-12-2004

Terugkeerbeleid voor afgewezen asielzoekers; Evaluatie van het terugkeerbeleid '99 en het terugkeerbeleid onder de Vreemdelingenwet 2000

Evaluatie van de uitvoering en resultaten van het Terugkeerbeleid 1999 en de Vreemdelingenwet 2000 (VW2000) met betrekking...

Onderzoek met publicatie | 17-12-2004

Recherche

In dit themanummer wordt een beeld geschetst van het veranderingsproces dat de recherche doormaakt. Er is voor gekozen  zowel...

Publicatie | 22-06-2004

Recherche portret; Over dilemma's in de opsporing

Onderzoek met publicatie | 23-01-2004

OM Strategie milieuhandhaving; een onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van fluctuaties in het aantal verdachten van milieudelicten

Het doel van dit onderzoek is: Het leveren van een bijdrage aan de beoordeling van de feitelijke en potentiƫle stuurkracht...

Onderzoek met publicatie | 31-01-2003

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term