Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

47 document(en) gevonden.

Drugsgerelateerde criminaliteit in Nederland in vergelijking met enkele West-Europese landen en de VS

Dit onderzoek is verricht ten behoeve van de evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid. Het bevat een overzicht van de...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2009

Een kwalitatieve studie naar de voorlichtingsactiviteiten van stichting Mainline bij gedetineerden in Huis van Bewaring Schutterswei

Schutterswei is een huis van bewaring (HvB) voor kortgestraften, waarvan een belangrijk deel langdurig drugsgebruiker is en...

Onderzoek met publicatie | 25-02-2009

Drug situation 2007 - the Netherlands; Report to the EMCDDA

Each year, national centres of expertise in the member states of the European Union (Focal points) draw up a report on the...

Onderzoek met publicatie | 15-07-2008

Motivatie te meten?; Een inventarisatie van instrumenten om intrinsieke motivatie te meten bij drugsverslaafde justitiabelen

De kennis over bestaande instrumenten om intrinsieke motivatie bij verslaafde justitiabelen te meten, is gering. De centrale...

Onderzoek met publicatie | 10-12-2007

Problematische alcoholgebruikers, druggebruikers en gokkers in het gevangeniswezen

Het onderzoek beoogt zicht te geven op het aantal gedetineerden dat kampt met problematisch gebruik van alcohol of drugs of...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2007

Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

De wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) maakte het in 2001 mogelijk om de harde kern van criminele drugsverslaafden...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2007

ISD en SOV vergeleken; Eerste inventarisatie meerwaarde Inrichting voor Stelselmatige Daders boven eerdere Strafrechtelijke Opvang voor Verslaafden

Dit is de rapportage van een onderzoek naar de veronderstelde meerwaarde van de in 2004 ingevoerde ISD maatregel (wet...

Onderzoek met publicatie | 24-04-2007

QCT Europe; Final report: Constructing, producing and analysing the qualitative evidence + Final report on quantitative evaluation

The focus of these reports is to understand how court ordered treatments work. Much emphasis was placed upon what was seen as...

Onderzoek met publicatie | 29-01-2007

Opgevangen onder dwang; Procesevaluatie strafrechtelijke opvang verslaafden

Dit is de procesevaluatie van de Wet SOV (strafrechtelijke opvang verslaafden) die betrekking heeft op het proces van...

Onderzoek met publicatie | 03-06-2005

Verslaafde justitiabelen op hun plaats?; Evaluatie van de pilots Justitiële Verslavingszorg

De pilots Ketenzorg, Voordeur en Co-morbiditeit maken deel uit van het project Justitiƫle Verslavingszorg. Dit project is...

Onderzoek met publicatie | 20-05-2005

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Drugverslaafde gedetineerden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term