Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

38 document(en) gevonden.

Straffen en maatregelen / Halt

Evaluatie Justitiële interventies schoolverzuim

Achterhalen in hoeverre justitiƫle interventies die gericht zijn op het terugdringen van schoolverzuim in het voortgezet...

Onderzoek met publicatie | 24-08-2007

Monitor Jeugd terecht 2006

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 rapporteert het WODC in de...

Onderzoek met publicatie | 19-10-2006

Halt: Het Alternatief; De effecten van Halt beschreven

In het onderzoek is nagegaan wat de invloed van de Halt-afdoening is op recidive, ander gedrag en de attitude van de...

Onderzoek met publicatie | 30-06-2006

Monitor Jeugd terecht 2005

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 wordt jaarlijks gerapporteerd...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2005

Onderzoek signalering; Inventariserende fase - eindrapport

Als onderdeel van het actieprogramma dat in het kader van “Jeugd Terecht” is opgesteld brengt dit onderzoek in kaart welke...

Onderzoek met publicatie | 10-01-2005

Monitor Jeugd terecht

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 wordt jaarlijks gerapporteerd...

Onderzoek met publicatie | 20-10-2004

A Century of Juvenile Justice

Publicatie | 30-09-1999

Restorative Justice and Mediation

Publicatie | 30-12-1996

Kosten van Halt

In het begin van de jaren tachtig zijn de zogenoemde Haltbureaus gestart die een alternatieve, buiten-justitiƫle afdoening...

Publicatie | 01-07-1996

Het OM en Van Montfrans; een inventarisatie door de Werkgroep De Vries van taken en activiteiten van het OM inzake jeugdcriminaliteit

In deze notitie worden enkele uitkomsten gepresenteerd van de resultaten van een inventarisatie in alle 19 arrondissementen...

Publicatie | 25-02-1995

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term