Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

67 document(en) gevonden.

Straffen en maatregelen / Alternatieve straftenuitvoerlegging

De tenuitvoerlegging van sancties: maatwerk voor de rechter?

In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord: Welke bevoegdheden heeft de rechter ten aanzien van de...

Onderzoek met publicatie | 13-02-2009

Electronic monitoring; evaluatie pilots PI Ammerswiel en PI Bankenbosch

De volgende vragen worden in deze rapportage beantwoord: Draagt toepassing van Electronic Monitoring in een meer...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2008

Toezichtprogramma's voor delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten; Effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen

In een vorige onderzoek (Cahier 2006-2) waren alleen studies betrokken waarin expliciet werd vermeld dat het ging om plegers...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2008

Recidivemeting Glen Mills; De uitstroomresultaten van de Glen Mills School in termen van strafrechtelijke recidive

Deze Fact sheet beschrijft de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van de Glen Mills School. Na een korte beschrijving...

Onderzoek met publicatie | 16-01-2008

Voorspelling van het recidivegevaar van elektronisch gedetineerden

In dit onderzoek wordt een beschrijving gegeven van personen die elektronische detentie kregen opgelegd en wordt het...

Onderzoek met publicatie | 07-01-2008

Inzicht in toezicht; De uitvoering van toezicht door de Reclassering

Dit onderzoek is uitgevoerd met een tweeledige doelstelling: Het beschrijven van het product toezicht zoals dat wordt...

Onderzoek met publicatie | 15-06-2007

Toepasbaarheid van de PMJ-ramingsmethodiek op de Nederlandse Antillen

Deze rapportage gaat in op de vraag: is het mogelijk om de Nederlandse ramingsmethodiek voor de justitiƫle keten toe te...

Onderzoek met publicatie | 25-05-2007

Elektronische detentie

Elektronische detentie (ED) is het tenuitvoerleggen van een vrijheidsstraf bij de gedetineerde thuis, waarbij de aanwezigheid...

Publicatie | 02-11-2006

Nachtdetentie voor jeugdigen in de voorlopige hechtenisfase; Eindrapport

De invoering van nachtdetentie is een van de actiepunten uit het Programma Jeugd terecht. Er zijn twee vormen van...

Onderzoek met publicatie | 11-08-2006

Toezicht buiten de muren; Een systematische review van extramuraal toezicht op TBS-gestelden en vergelijkbare groepen in het buitenland

Dit literatuuronderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op publicaties over extramuraal toezicht, volgend op een intramurale straf...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2006

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term