Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

72 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Opsporingsonderzoek

Veiligheid in cyberspace

In dit themanummer worden actuele ontwikkelingen rond 'digitale piraterij' nader geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor...

Publicatie | 06-03-2012

Visuele technieken in opsporing en rechtspraak

De technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de diverse fasen van de strafrechtspleging. Of alle actoren binnen de...

Publicatie | 28-11-2011

Mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie; Een onderzoek naar de aard en opsporing van mensenhandel

Dit onderzoek gaat over mensenhandel in de raamprostitutiebranche van het Amsterdamse wallengebied. De centrale vraag van dit...

Onderzoek met publicatie | 26-05-2011

Jihadi terrorism in the Netherlands; a description based on closed criminal investigations

This report describes the way in which jihadi terrorism manifested itself in the Netherlands at the outset of the 21st...

Onderzoek met publicatie | 11-04-2011

Brandstof voor de opsporing; evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens

Met de inwerkingtreding van de Wet bevoegdheden vorderen gegevens (Wvbg) zijn in het Wetboek van Strafvordering (Sv) algemene...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2011

De Wet opsporing terroristische misdrijven drie jaar in werking

Op 1 februari 2007 is de ‘Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven’...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2010

Marktwerking in het forensisch onderzoek; een veldverkenning

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht nagenoeg al het forensisch onderzoek voor politie, OM en rechtspraak....

Onderzoek met publicatie | 07-12-2010

Jihadistisch terrorisme in Nederland; Een beschrijving op basis van afgesloten opsporingsonderzoeken

Het onderzoek heeft een tweeledige doelstelling:  Het ontwikkelen van een instrument waarmee relevante kennis voor beleid,...

Onderzoek met publicatie | 28-01-2010

Signalen van terrorisme en de opsporingspraktijk; De Wet opsporing terroristische misdrijven twee jaar in werking

Op 1 februari 2007 is de 'Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terrorische misdrijven' in...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2009

De praktijk van de programmatische aanpak mensenhandel; plan- en procesevaluatie van een pilot

De centrale vragen van dit onderzoek luiden: Welke beleidstheorie ligt ten grondslag aan de programmatische...

Onderzoek met publicatie | 14-07-2009

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term