Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

53 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Penitentiair beleid

Een kwalitatieve studie naar de voorlichtingsactiviteiten van stichting Mainline bij gedetineerden in Huis van Bewaring Schutterswei

Schutterswei is een huis van bewaring (HvB) voor kortgestraften, waarvan een belangrijk deel langdurig drugsgebruiker is en...

Onderzoek met publicatie | 25-02-2009

Expertmeeting TBS meerjarenprogrammering onderzoek

Naar aanleiding van de Commissie Visser (parlementaire onderzoek TBS) en het kabinetsstandpunt valt te lezen dat de nadruk...

Onderzoek | 08-07-2008

Treatment of Mentally Ill or Disordered Persons in European Prison Systems:; Needs, Programmes and Outcomes (EUPRIS)

Het betreft een door de Europese Commissie gefinancierd project. Opdrachtnemer is het Zentralinstitut für Seelische...

Onderzoek | 12-07-2007

Detentieregiems

In dit themanummer wordt ruim aandacht besteed aan de vigerende ideeën over vernieuwingen in het gevangeniswezen en de...

Publicatie | 03-07-2007

Evaluatie detentieconcept Lelystad

Het Detentieconcept Lelystad (DCL) is een pilotinrichting waar 150 kortverblijvenden in zespersoonscellen zijn ondergebracht....

Onderzoek met publicatie | 25-05-2007

Verslaafde justitiabelen op hun plaats?; Evaluatie van de pilots Justitiële Verslavingszorg

De pilots Ketenzorg, Voordeur en Co-morbiditeit maken deel uit van het project Justitiële Verslavingszorg. Dit project is...

Onderzoek met publicatie | 20-05-2005

Criminal Justice and Social Policy

Publicatie | 01-01-2002

Trajectvorming in en rond de justitiële jeugdinrichtingen

Het onderzoek beoogt, vanuit het perspectief van trajectvorming, inzicht te verschaffen in de huidige werkwijzen en...

Publicatie | 01-08-2001

Evaluatie Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatregel

Op 1 januari 1999 zijn de Penitentiaire beginselenwet (PBW), ter vervanging van de Beginselenwet gevangeniswezen, en de...

Publicatie | 01-07-2001

Sleutelen aan detentie

Door het groeiend aantal gedetineerden en gemiddeld langere strafduur is het beslag op de penitentiaire capaciteit steeds...

Publicatie | 28-02-1999

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Penitentiair beleid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term