Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

40 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Discriminatie

Religie en grondrechten

In dit themanummer staat de invloed van religie op het publieke domein centraal. Te denken valt aan de verhoudingen tussen...

Publicatie | 21-02-2007

Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen; Een inventariserende studie

Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh op 2 november jl. is bij brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2006

Vloeken, schelden en schimpen

In deze aflevering van Justitiƫle verkenningen staat verbaal geweld centraal: vloeken, schelden en schimpen. Voor de een...

Publicatie | 30-04-2003

Internationaal immigratierecht; Verdragen, besluiten van internationale organisaties en internationale jurisprudentie van belang voor het Nederlands immigratierecht

Dit onderzoek betreft de verdragsbepalingen en bindende besluiten van internationale organisaties die van belang zijn met het...

Publicatie | 01-12-1999

Vrouw en recht

Uitgangspunt in onze rechtsstaat is dat ieder persoon voor de wet gelijk is. Het is echter de vraag hoeveel realiteitswaarde...

Publicatie | 28-12-1997

Vreemdelingentoezicht sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht; Een verkennend onderzoek naar staande houden op grond van het gewijzigde artikel 19 lid 1 Vreemdelingenwet

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het gewijzigde...

Publicatie | 01-04-1997

Racistisch geweld in Nederland; Aard en omvang, strafrechtelijke afdoening, dadertypen

Het thema 'racistisch geweld in Nederland' is aan de hand van drie vragen nader onderzocht. De eerste vraag betreft de aard...

Publicatie | 01-01-1997

De groeimarkt van kansspelen

Gokken kan op een groeiende populariteit rekenen. In Nederland wordt jaarlijks 3,8 miljard gulden uitgegeven aan legale...

Publicatie | 30-05-1996

Etnische discriminatie

Er zijn veel aanwijzingen dat het sociale klimaat van tolerantie de laatste jaren is verslechterd. Veel onderzoekers...

Publicatie | 30-04-1996

Ethnic Prejudice and Violence

Publicatie | 30-09-1994

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term