Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

37 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Penitentiaire inrichting

Preventieve hechtenis minderjarigen

Twee vragen zijn bij het onderzoek naar de preventieve hechtenis van strafrechtelijk minderjarigen van belang: Welke...

Publicatie | 02-10-1980

Personeel en regiem; Opstelling en meningen van gevangenispersoneel in twee inrichtingen voor middellanggestraften

Het onderzoek 'middellang-gestraften' heeft ten doel het beleid ten aanzien van deze categorie gedetineerden te evalueren....

Publicatie | 01-05-1979

Reclassering

Het reclasseringsveld is een uitgebreid werkterrein waarin tal van aspecten op zichzelf voldoende interessant zouden zijn om...

Publicatie | 28-03-1979

Regiem en recidive; Een onderzoek naar het effect van twee verschillende gevangenisregiems op de recidive van middellang-gestraften

Twee vragen staan in dit onderzoek centraal: (1) Bestaat er een verband tussen het regiem waarmee gedetineerden worden...

Publicatie | 17-10-1978

Harddruggebruikers in de huizen van bewaring

In de maand maart 1977 zijn alle gestichtsartsen, verbonden aan de penitentiaire inrichtingen in Nederland, benaderd met de...

Publicatie | 01-05-1978

Rechtshulp

Het thema ‘rechtshulp’ staat reeds geruime tijd in het middelpunt van de belangstelling, zowel in ons eigen land als...

Publicatie | 30-05-1976

Opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen; Psychologisch psychiatrisch informatiebulletin, 7e jrg., nr. 1, maart 1974

Wat is de achtergrond van opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen? Het ligt voor de hand dat...

Publicatie | 12-02-1974

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Penitentiaire inrichting'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term