Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

58 document(en) gevonden.

Counter-terrorism strategies in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia

This report is the result of a year-long study, conducted from March 2010 to March 2011, of the counter-terrorist strategies...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2012

Vijf jaar lokale projecten Polarisatie en Radicalisering ; resultaatinventarisatie over de periode 2007-2011

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per...

Onderzoek met publicatie | 13-08-2012

Fanatisme; christelijk, islamitisch en seculier apocalyptisch geweld door de eeuwen heen

Dit onderzoek richt zich op verhaalstructuren die de afgelopen duizend jaar millenaristisch geweld propageerden of daartoe...

Onderzoek met publicatie | 06-03-2012

Religie, binding en polarisatie; de reacties van de leiding van levensbeschouwelijke organisaties op islamkritische uitingen

In dit onderzoek is nagegaan hoe de leiding van levensbeschouwelijke (islamitische en niet-islamitische) organisaties in...

Onderzoek met publicatie | 06-03-2012

Jihadisme in Noordelijk Afrika; drijfveren, daden en deelgenoten van AQIM en Boko Haram

Sinds de jaren negentig zijn op veel plaatsen in de wereld jihadistische terroristische organisaties actiefl. Zoals...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2011

Jihadi terrorism in the Netherlands; a description based on closed criminal investigations

This report describes the way in which jihadi terrorism manifested itself in the Netherlands at the outset of the 21st...

Onderzoek met publicatie | 11-04-2011

Bespiegelingen over straffen

Zijn de pijlers waarrop ons strafstelsel rust door de sociale en culturele ontwikkelingen van de afgelopen tijd aangetast,...

Publicatie | 24-02-2011

Criminaliteit in relatie tot gewelddadig radicalisme en terrorisme; een overzicht van theoretische verbanden en een casusanalyse van salafistisch jihadisme in Nederland

De volgende onderzoeksvragen staan in dit in onderzoek centraal: Welke verbanden worden in de wetenschappelijke literatuur op...

Onderzoek met publicatie | 17-01-2011

Een toekomstverkenning van de invloed van brede maatschappelijke trends op radicaliseringsprocessen

De focus van deze verkenning ligt op radicalisering in relatie tot terrorisme. Het gaat daarbij om alle denkbare vormen:...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2010

Foto issue

In afwijking van de gebruikelijke formule, waarbij een thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht, komt in dit...

Publicatie | 29-09-2010

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term