Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

70 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Resocialisatie

Effect deelname ESF-projecten op werk/opleiding en strafrechtelijke recidive

In Nederland maken de justitiƫle inrichtingen gebruik van gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de financiering...

Onderzoek met publicatie | 27-11-2013

Eerst denken, dan doen; Doeltreffendheid van de cognitieve vaardigheidstraining (CoVa) voor justitiabelen

Deze interventie is bedoeld voor personen met een gemiddeld tot hoog recidive risico en aantoonbare cognitieve tekorten. De...

Onderzoek met publicatie | 09-01-2013

Planmatig en flexibel; procesevaluatie gedragsinterventie CoVa+

De interventie Cognitieve Vaardigheden Plus (CoVa+) heeft in januari 2009 door de Erkenningcommissie Gedragsinterventies...

Onderzoek met publicatie | 24-04-2012

Sociale Vaardigheidstraining op Maat; een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

De interventie 'SoVa op Maat' richt zich op jongens en meisjes in de leeftijd van 14-21 jaar met probleemgedrag dat voor een...

Onderzoek met publicatie | 29-02-2012

Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen; stand van zaken en mogelijkheden voor innovatie

Sinds 2005 worden alle gedragsinterventies die door de drie reclasseringsorganisaties worden aangeboden door de...

Onderzoek met publicatie | 16-02-2012

Procesevaluatie van YOUTURN: instroomprogramma en stabilisatie- en motivatieperiode; fasen 1 en 2 van de basismethodiek in justitiële jeugdinrichtingen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de procesevaluatie van fasen 1 en 2 van YOUTURN, een basismethodiek voor alle...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2010

Penitentiaire programma's; evaluatie kwaliteitsverbetering

In het verleden verliep de uitvoering van penitentiaire programma’s niet zonder risico’s. Omdat elke vorm van recidive en...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2010

Procesevaluatie Erkenningscommissie Justitie; Het functioneren van het erkenningsproces justitiële gedragsinterventies gericht op recidivevermindering

De centrale onderzoeksvraag voor deze procesevaluatie luidt: In hoeverre heeft de Erkenningscommissie in de afgelopen...

Onderzoek met publicatie | 21-12-2009

CoVa volgens plan?; Een vooronderzoek naar de mogelijkheden en reikwijdte van een onderzoek van de cognitieve vaardigheidstraining

Veel (ex-)gedetineerden hebben problemen op het gebied van cognitieve vaardigheden. Omdat gedragsinterventies gericht op...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2009

Evaluatie pilot Zicht op Enschedese Tbs-gestelden (ZOET)

Op 4 maart 2007 vond in de gemeente Enschede een schietincident plaats, waarbij een tbs-gestelde, die in de gemeente woonde,...

Onderzoek met publicatie | 26-06-2009

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term