Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

85 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Straftenuitvoerlegging

Recidive na een reclasseringscontact; Overzicht en analyse van de terugval van personen na beëindiging van een toezicht of een werkstraf in de periode 2002-2009

Dit rapport gaat in op de opzet van een systeem voor periodiek recidiveonderzoek op het terrein van de reclassering en doet...

Onderzoek met publicatie | 22-04-2014

Criminaliteit en rechtshandhaving 2012; ontwikkelingen en samenhangen

Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) 2012 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2013

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2018; Beleidsneutrale ramingen

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2018. Het gaat daarbij om...

Onderzoek met publicatie | 23-09-2013

Inzicht in het presteren van de executieketen; Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2013

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland; Deel 2: Aard en omvang

In deze deelrapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoeveel civiel- en strafrechelijke beschermingsbevelen...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2013

Criminaliteit en rechtshandhaving 2011; ontwikkelingen en samenhangen

Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) 2011 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig...

Onderzoek met publicatie | 22-10-2012

Overzicht van onderzoek naar de PIJ-maatregel tussen 2006-2011

De PIJ-maatregel is de strafrechtelijke maatregel binnen het jeugdstrafrecht die kan worden opgelegd om jongeren die ernstige...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2012

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2017; beleidsneutrale ramingen

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2017. Het gaat daarbij om...

Onderzoek met publicatie | 18-09-2012

Straffe invloed; evaluatie van de gedragsbeïnvloedende maatregel

Op 1 februari 2008 is de 'Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen' in werking getreden. Dit is de evaluatie van deze wet en enige...

Onderzoek met publicatie | 12-03-2012

TBS-behandeling geprofileerd; een gestructureerde casussenanalyse

Na enkele ernstige incidenten met tbs-gestelden tijdens onbegeleid verlof besloot de Tweede Kamer in 2006 een parlementair...

Onderzoek met publicatie | 16-12-2011

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term