Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

52 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Rechtspraak

Monitor Rechtsbijstand en Geschiloplossing; nulmeting: periode 2000-2009

De uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze monitor behoort bij het...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2010

Periodieke informatievoorziening rechtspraak en buitengerechtelijke geschilbeslechting 2007

Het (periodieke) onderzoek heeft tot doel een overzicht te geven van ontwikkelingen in het (maatschappelijk) functioneren van...

Onderzoek | 01-06-2010

Sharia in Nederland; een studie naar islamitische advisering en geschilbeslechting bij moslims in Nederland

De meerderheid van de Tweede Kamer is bezorgd en heeft vragen gesteld over het mogelijke vóórkomen van rechtspraak volgens de...

Onderzoek met publicatie | 23-04-2010

Capaciteitsbehoefte Justitiële ketens t/m 2014; beleidsneutrale ramingen

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2014. Het gaat daarbij om...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2009

Het Nederlandse rechtsbestel in Europees perspectief

In dit themanummer staat centraal het functioneren van het Nederlandse rechtsbestel in Europees perspectief, waarbij het...

Publicatie | 29-06-2009

Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2013; Beleidsneutrale ramingen

Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de behoefte aan capaciteit tot en met het jaar 2013 van onder andere OM,...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2008

Legitimiteit betwist; Een verkennend literatuuronderzoek naar de ervaren legitimiteit van het justitieoptreden

Doel van het onderzoek is inzicht te geven in de wijze waarop het begrip legitimiteit in de hedendaagse (juridische- en...

Onderzoek met publicatie | 07-12-2007

Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005

Dit rapport bevat een overzicht van kwantitatieve informatie over geschilbeslechting en civiele en bestuursrechtspraak in...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2007

Lekenparticipatie in de strafrechtspraak; Het beeld van de Nederlandse bevolking

De doelstelling van dit onderzoek was om op korte termijn een praktisch uitvoerbare publieksmeting te verrichten naar de...

Onderzoek met publicatie | 12-12-2006

Kwantitatieve ontwikkelingen rechtspraak 2000-2005; Informatie ten behoeve van de Evaluatiecommissie Modernisering Rechtelijke Macht

Dit rapport bevat een overzicht van kwantitatieve informatie over het functioneren van de rechtspraak (in kwantitatief...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2006

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term