Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

48 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Mensenhandel

Positie van slachtoffers van mensenhandel; 1e trendrapportage 2006

Deze eerste meting, de nulmeting, betreft het jaar 2006. De Monitor Mensenhandel richt zich vooral op de toegang van...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2007

Mensenhandel

De bestrijding van mensenhandel is in de afgelopen jaren hoog op de politieke en opsporingsagenda komen te staan. Het...

Publicatie | 31-10-2007

Prostitution in the Netherlands since the lifting of the brothel ban

The aim of this study is to provide information on the state of affairs regarding prostitution in the Netherlands in 2006 in...

Onderzoek met publicatie | 24-04-2007

Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod

Op 1 oktober 2000 is het algemeen bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de...

Onderzoek met publicatie | 13-04-2007

Verboden bordelen; Evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie

In 2000 is het bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de regulering van de...

Onderzoek met publicatie | 13-04-2007

Monitor over de positie van slachtoffers mensenhandel in Nederland

In het onderzoek werd een instrument ontwikkeld om periodiek de (ontwikkelingen in) de positie van (zes groepen) slachtoffers...

Onderzoek met publicatie | 24-10-2006

Documentanalyse B9 regeling mensenhandel

Deze documentanalyse richt zich op de uitvoering van de bestaande regeling voor slachtoffers van mensenhandel, zoals...

Onderzoek met publicatie | 08-04-2005

Uitvoering B9 regeling ; Verslag werkconferentie 17-18 juni 2004

Het verslag, in opdracht van het WODC vervaardigd, vormt de weerslag van de bovengenoemde werkconferentie over de uitvoering...

Onderzoek met publicatie | 08-04-2005

Slavernij-achtige uitbuiting in Nederland; Een inventariserende literatuurstudie in het kader van de uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel

Naar aanleiding van het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad en de daarbij behorende Protocollen, zal de...

Onderzoek met publicatie | 10-12-2004

Illegaliteit, onvrijwilligheid en minderjarigheid in de prostitutie een jaar na de opheffing van het bordeelverbod

Dit rapport betreft het deelonderzoek naar prostituees in moeilijk toegankelijke sectoren, zoals straatprostitutie,...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term