Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

80 document(en) gevonden.

Recidivebericht 1997-2007; ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen

Het WODC berekent  jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen....

Onderzoek met publicatie | 15-02-2011

Procesevaluatie van YOUTURN: instroomprogramma en stabilisatie- en motivatieperiode; fasen 1 en 2 van de basismethodiek in justitiële jeugdinrichtingen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de procesevaluatie van fasen 1 en 2 van YOUTURN, een basismethodiek voor alle...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2010

Delictkenmerken van de PIJ-populatie 1996-2005; ontwikkeling en vergelijking met jongeren met jeugddetentie, voorlopige hechtenis en OTS

De PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen) is de zwaarste sanctie die via het jeugdstrafrecht opgelegd kan...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2010

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen; het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJ-maatregel

Dit onderzoek is een inventariserende en beschrijvende studie naar de aard en omvang van (problematisch) middelengebruik...

Onderzoek met publicatie | 15-06-2010

Recidivebericht 1997-2006; Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen

Sinds enige jaren verricht het WODC periodiek onderzoek naar de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. De...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2009

Procesevaluatie netwerk- en trajectberaden nazorg; eindrapportage

In het verleden kregen niet alle jongeren nazorg aan­geboden. Het is de be­doe­ling dat voortaan alle jongeren die een...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2009

Informatieverstrekking aan slachtoffers van misdrijven; evaluatie van het proces van informatieverstrekking aan slachtoffers over de executiefase van tbs en jeugd

In 2004 is een start gemaakt met het verbeteren van de informatie­verstrekking over het strafverloop aan slachtoffers. Drie...

Onderzoek met publicatie | 23-10-2009

Criminogene en beschermende factoren bij preventief gehechte jongens in een JJI

Dit rapport is opgebouwd uit twee delen: een literatuurstudie en een terreinverkenning. Deel I gaat in op de verschillende...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2009

In de oude fout; Over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke inteventies

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt in Nederland gebruikgemaakt van recidivecijfers om het succes van...

Onderzoek met publicatie | 06-03-2009

Band met behandeling; een onderzoek naar de toegevoegde waarde van Electronic Monitoring aan de behandeling van tbs-gestelden en jongeren met een PIJ-maatregel

In hoeverre draagt Electronic Monitoring (EM) bij aan een effectievere behandeling van TBS-ers en jeugdigen met een...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jeugdige gedetineerden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term