Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

44 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Burgers

Ervaren hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) belemmeringen bij het inzetten van burgers in noodsituaties?

Dit onderzoek valt onder het kabinetsbeleid “Strategie Nationale Veiligheid”: versterken van zelfredzaamheid van burgers en...

Onderzoek met publicatie | 26-02-2013

Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen; een stated preference-benadering

Onderzocht is welke voorlichtingsboodschappen volgens burgers en leidinggevenden van bedrijven het meest motiveren om lichte...

Onderzoek met publicatie | 13-08-2012

Informatiemiddelen en zoekgedrag bij dreiging en crises

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per...

Onderzoek met publicatie | 01-05-2012

Belevingsonderzoek NL-Alert

De rijksoverheid staat voor de invoering van een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem bij rampen of crises: NL Alert....

Onderzoek met publicatie | 23-12-2011

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten; onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

De overheid voert een actief beleid om burgers op te roepen tot (zelf)redzaam gedrag in rampsituaties. Hierdoor bestaat de...

Onderzoek met publicatie | 20-06-2011

Schaken op verschillende borden; evidence-based strategieën voor communicatie over overlast en verloedering, maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering

In februari 2010 is het rapport Omgaan met de perceptie van overlast en verloedering van Marnix Eysink Smeets c.s....

Onderzoek met publicatie | 15-03-2011

Ervaringen met bezwaar; onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht

Dit rapport brengt verslag uit van een onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure zoals...

Onderzoek met publicatie | 18-02-2011

Onderzoek beeldvorming crisiscommunicatiemiddelen

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2010

Justitie en media

In dit nummer komt de soms problematische verhouding tussen media en justitie aan de orde, maar meer nog is er naar gestreefd...

Publicatie | 30-08-2002

Algemeen Bestuursrecht 2001; De burger en de Awb: ervaringen van repeat players met Awb-procedures

Dit boek bevat de resultaten van het onderzoek naar de positie van burgers in procedures op grond van de Algemene wet...

Publicatie | 01-09-2001

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Burgers'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term