Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

67 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Strafrechtspleging

The Dutch criminal justice system; third edition

This book covers both the organization of the present Dutch criminal justice system and the main procedures used within the...

Publicatie | 24-06-2008

Ex ante evaluatie van videoconferencing in het strafrecht en vreemdelingenbewaringszaken; Analyse van kosten en baten

De probleemstelling van deze evaluatie is: wat zijn de potentiƫle kosten en baten van de introductie van videoconferencing in...

Onderzoek met publicatie | 29-02-2008

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006

Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt...

Onderzoek met publicatie | 09-11-2007

Monitoring strafrechtspleging

Onderzoek | 21-05-2007

CenR.net 2004

In nauwe samenwerking met het CBS zijn drie edities van het statistische naslagwerk Criminaliteit & Rechtshandhaving...

Onderzoek | 03-05-2007

Lekenparticipatie in de strafrechtspraak; Het beeld van de Nederlandse bevolking

De doelstelling van dit onderzoek was om op korte termijn een praktisch uitvoerbare publieksmeting te verrichten naar de...

Onderzoek met publicatie | 12-12-2006

Kwantitatieve ontwikkelingen rechtspraak 2000-2005; Informatie ten behoeve van de Evaluatiecommissie Modernisering Rechtelijke Macht

Dit rapport bevat een overzicht van kwantitatieve informatie over het functioneren van de rechtspraak (in kwantitatief...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2006

Het European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2006, 3e editie

Het European Sourcebook bevat criminaliteitsstatistieken van een veertigtal Europese landen. Zoveel mogelijk uitgesplitst...

Publicatie | 02-11-2006

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2006

This third edition is a partial update of the second edition (2003) and covers the years 2000-2003. The European Sourcebook...

Onderzoek met publicatie | 01-08-2006

Expenditure on crime in the Netherlands

This is an English reprint of Chapter 7 from: Eggen, A.Th.J., W. van der Heide (eds.) Criminaliteit en rechtshandhaving 2004:...

Publicatie | 27-03-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Strafrechtspleging'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term