Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

41 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Jeugdbescherming

Periodieke meting van waardering dienstverlening door klanten veldorganisaties DPJ&R; Vooronderzoek

De Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering (DPJ&R) wil komen tot een instrument voor het periodiek meten van...

Publicatie | 27-08-1996

Inkomensonafhankelijke ouderbijdragen in het kader van de Wet op de jeugdhulpverlening; een inventarisatie van knelpunten

Per 1 meil 1995 is de Wet op de jeugdhulpverlening gewijzigd. De verandering betreft de ouderbijdragen die in het kader van...

Publicatie | 11-06-1996

Jeugdbescherming opnieuw ter discussie

De kwetsbare positie van de jeugdbescherming heeft vanzelfsprekend alles te maken met de delicate taak die zij heeft: de...

Publicatie | 30-03-1990

Gezin, opvoeding en criminaliteit

Dit themanummer over gezinsopvoeding en criminaliteit sluit een trits waarin Justitiƫle Verkenningen aandacht heeft besteed...

Publicatie | 30-11-1988

De residentiële carrière van jongeren in de kinderbescherming

Een centrale doelstelling van het hoofdonderzoek is die factoren op te sporen die van bepalende invloed zijn op de...

Publicatie | 01-11-1988

Vrijwillige pleegzorg; Een kwantitatieve analyse

Het onderhavig rapport bevat het verslag van een onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Het onderzoek verloopt in twee fasen....

Publicatie | 01-04-1988

Allochtone jongeren en de kinderbescherming

Dit kinderbeschermingsnummer van Justitiƫle verkenningen is in z'n geheel gewijd aan het thema `Allochtone jongeren en de...

Publicatie | 30-05-1985

In het belang van het kind

In dit inmiddels traditioneel geworden kinderbeschermingsnummer van Justitiele Verkenningen vier speciaal voor deze...

Publicatie | 30-03-1984

Uithuisplaatsing van kinderen

Hoewel ook het pleeggezin ter sprake komt, heeft de inleidende auteur zich in hoofdzaak beperkt tot de plaatsing in tehuizen...

Publicatie | 30-11-1982

Kinderbescherming: van gerechtelijk model naar welzijnsmodel

Dit nummer van JV is gewijd aan veranderingen binnen het kinderbeschermingssysteem. Die veranderingen zijn niet uniek voor...

Publicatie | 30-10-1981

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term