Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

55 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Penitentiair beleid

Evaluatie Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatregel

Op 1 januari 1999 zijn de Penitentiaire beginselenwet (PBW), ter vervanging van de Beginselenwet gevangeniswezen, en de...

Publicatie | 01-07-2001

Sleutelen aan detentie

Door het groeiend aantal gedetineerden en gemiddeld langere strafduur is het beslag op de penitentiaire capaciteit steeds...

Publicatie | 28-02-1999

The Dutch criminal justice system; Organization and operation

An updated 2nd edition of this report was published in 2003. This report describes the organization and operation of the...

Publicatie | 01-01-1999

Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV); Een literatuurverkenning naar voor de SOV relevante ervaringen met onvrijwillig geplaatste justitiabele verslaafden in binnen- en buitenland

Aanleiding tot deze literatuurverkenning vormt de indiening van het wetsvoorstel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)....

Publicatie | 01-01-1998

Developments in the Use of Prisons

Publicatie | 30-09-1996

Amerikaanse toestanden

Ook in justitiele kringen wordt vaak gewaarschuwd voor 'Amerikaanse toestanden'. De realiteit in de Verenigde Staten geeft...

Publicatie | 22-12-1995

Gevangeniscapaciteit

Het is voor niemand meer een geheim dat het aantal heenzendingen wegens gebrek aan celcapaciteit fors is opgelopen. In 1994...

Publicatie | 30-08-1995

Innovations in Criminal Justice Research

Publicatie | 30-12-1994

Scenario's voor justitie

De primaire verdienste van scenario-studies is het surplus aan inzicht dat wordt verschaft. Je krijgt beter greep op de vele...

Publicatie | 30-11-1994

Between prohibition and legalization; The Dutch experiment in drug policy

This book gives an account of the national Dutch drug control strategy. Many researches in this field are described. Most of...

Publicatie | 15-10-1994

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Penitentiair beleid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term