Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

78 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Jeugdcriminaliteit

Trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996-2007; Bevindingen uit de Monitor Jeugdcriminaliteit 2009

In dit onderzoek zijn de trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 1996 tot en met 2007 onderzocht....

Onderzoek met publicatie | 28-01-2010

Afdoening van zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen; vervolgonderzoek naar aanleiding van de Motie Griffith

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: Inzicht geven in de wijze waarop rechters reageren op zeer ernstige delicten...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

Dit rapport gaat over theorieën die ten grondslag liggen aan effectieve interventies, over mechanismen die zorgen dat...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2009

Twaalfminners

De huidige regering wil meer invloed uitoefenen op het welzijn en de opvoeding van kinderen. De aandacht van Justitie voor...

Publicatie | 11-12-2008

Sociale netwerkanalyse

Sociale netwerken worden in de laatste dertig jaar opgevat als sociaal kapitaal: de hulpbronnen die in een leefgemeenschap...

Publicatie | 14-08-2008

Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik

Dit onderzoek naar jeugddelinquentie, het gebruik van alcohol en drugs en slachtofferschap is onderdeel van het tweede...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2008

Monitor Jeugd terecht 2007

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 rapporteert het WODC in de...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2007

Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit; Risico's en bescherming

Dit is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit. Dit...

Publicatie | 24-01-2007

WODC-monitor zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit; Meting 2005; documentatie boek steekproefverantwoording, veldwerk, enquête en vergelijking met eerdere metingen

Sinds 1986 verricht het WODC twee- à driejaarlijks onderzoek onder een doorsneegroep van Nederlandse jongeren in de leeftijd...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2006

Jeugddelinquentie; Risico's en bescherming; bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005

In deze studie wordt verslag gedaan van de bevindingen uit de nieuwe WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit. In...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2006

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term