Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

52 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Terrorisme

Terroristen in detentie; evaluatie van de Terroristenafdeling

De terroristenafdelingen in de Penitentiare Inrichtingen Vught en De Schie zijn in september 2006 in werking getreden om...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2011

Nederlandse antiterrorismeregelgeving getoetst aan fundamentele rechten; een analyse met meer bijzonder aandacht voor het EVRM

Nederland hanteert in de strijd tegen terrorisme een brede beleidsbenadering. Deze benadering richt zich op het vroegtijdig...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2011

Criminaliteit in relatie tot gewelddadig radicalisme en terrorisme; een overzicht van theoretische verbanden en een casusanalyse van salafistisch jihadisme in Nederland

De volgende onderzoeksvragen staan in dit in onderzoek centraal: Welke verbanden worden in de wetenschappelijke literatuur op...

Onderzoek met publicatie | 17-01-2011

De Wet opsporing terroristische misdrijven drie jaar in werking

Op 1 februari 2007 is de ‘Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven’...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2010

Een toekomstverkenning van de invloed van brede maatschappelijke trends op radicaliseringsprocessen

De focus van deze verkenning ligt op radicalisering in relatie tot terrorisme. Het gaat daarbij om alle denkbare vormen:...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2010

Jihadistisch terrorisme in Nederland; Een beschrijving op basis van afgesloten opsporingsonderzoeken

Het onderzoek heeft een tweeledige doelstelling:  Het ontwikkelen van een instrument waarmee relevante kennis voor beleid,...

Onderzoek met publicatie | 28-01-2010

Signalen van terrorisme en de opsporingspraktijk; De Wet opsporing terroristische misdrijven twee jaar in werking

Op 1 februari 2007 is de 'Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terrorische misdrijven' in...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2009

Zeeroof

Zeven jaar geleden besteedde Justitiƫle verkenningen aandacht aan het fenomeen 'Criminaliteit op zee'. Anno 2009 is het beeld...

Publicatie | 09-12-2009

Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme; onrechtvaardigheid, onzekerheid en bedreigde groepen

De betrokkenheid van jongeren bij extreme daden en uitingen trekt veel aandacht. Onder diverse groepen jongeren zou sprake...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2009

Achtergronden en determinanten van radicalisering en terrorisme

In dit rapport wordt een overzicht geboden van factoren die een rol kunnen spelen bij radicalisering en terrorisme in het...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2009

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term