Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

47 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Vandalisme

Huismeesters in problematische woningcomplexen; Het effect van huismeesters op criminaliteit en verhuurbaarheid in de na-oorlogse etagebouw

In dit evaluatierapport wordt antwoord gegeven op de vraag welke effecten de inzet van een huismeester heeft gehad op...

Publicatie | 20-12-1991

Voorlichting over vandalisme doorgelicht; Evaluatie-onderzoek van een grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van voorlichting

Sinds 1986 wordt het kwartaalblad SEC uitgegeven in het kader van het beleidsplan Samenleving en criminaliteit. In oktober...

Publicatie | 01-01-1991

The Halt program; Diversion of juvenile vandals

This evaluation study concerns: a) a study among a sample of vandals who participated in the Halt program; b) a short...

Publicatie | 31-08-1990

In Enschede verdacht; De werking van een prioriteitenprocedure bij politie en justitie

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een dossieronderzoek naar de werking van een prioriteitenprocedure bij...

Publicatie | 01-06-1989

Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme; Eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten

Doel: HALT-projecten hebben tot doel het vandalisme te bestrijden. Deze projecten zijn ontstaan uit een samenwerking van...

Publicatie | 01-01-1989

Ik zal eens even vragen naar zijn naam; Voor- en nadelen van een legitimatieplicht

In dit onderzoek is gepoogd een indruk te krijgen van de praktische voordelenen nadelen die samenhangen met een invoering van...

Publicatie | 01-01-1989

Crime prevention that works; the care of public transport in the Netherlands

An experiment has been carried out in the Dutch public transport system to tackle fare-dodging, vandalism and aggression. On...

Publicatie | 28-11-1988

Ontwikkelingen in bestuurlijke criminaliteitspreventie

Sinds 1960 is sprake van een vertienvoudiging van de geregistreerde criminaliteit. Het gaat hierbij met name om delicten als...

Publicatie | 30-08-1987

Computercriminaliteit

De moderne informatietechnieken geven op allerlei manieren gelegenheid tot misbruik ervan en nieuwe vormen van misdaad. In...

Publicatie | 30-07-1987

Veiligheid Informatie Controle in het openbaar vervoer; eindevaluatie VIC-project

In 1984 werd besloten om een aantal functionarissen voor Veiligheid, Informatie en Controle (VIC's) bij tram, metro en gelede...

Publicatie | 20-05-1987

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Vandalisme'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term