Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

49 document(en) gevonden.

Straffen en maatregelen / Jeugdbeschermingsmaatregel

Jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming; ontwikkelingen in de periode 1980-1994

Deze rapportage is de vijfde in de reeks over de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de jeugdbescherming. Het eerste...

Publicatie | 16-08-1997

Ervaringsleerprojecten in de ambulante justitiële sector; de Elan basistraining voor ots-pupillen, een verkenning

Sinds een aantal jaren organiseert Elan Training te Ulvenhout een zogenaamde basistraining voor ots-pupillen. De training,...

Publicatie | 24-03-1995

Gezinsvoogden aan het werk; De uitvoering van de ondertoezichtstelling in 1993

De gezinsvoogdij-instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de kinderrechter uitgesproken maatregel...

Publicatie | 01-01-1995

Rechtsverzorging en wetenschap; Een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J. Junger-Tas

De interne verzelfstandiging van het WODC, de interne reorganisatie en het vertrek van Josine Junger-Tas hebben aanleiding...

Publicatie | 01-01-1994

De ondertoezichtstelling en andere maatregelen van kinderbescherming; Een dossieronderzoek

Onderzoek van de ontwikkeling van het aantal en de aard van de maatregel van ondertoezichtstelling in de laatste twee...

Publicatie | 30-09-1993

De inzet van deskundigen bij de Raden voor de Kinderbescherming; verslag van een korte inventarisatie

In dit rapport wordt verslag gedaan van een kort inventariserend onderzoek naar de inzet van deskundigen bij de Raden van de...

Publicatie | 19-06-1992

Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële kinderbescherming; Periode 1980-1990

Dit rapport biedt in het eerste deel een overzicht van de ontwikkeling van de jeugdcriminliteit op grond van tien jaar...

Publicatie | 28-02-1992

Moeilijk plaatsbare jongeren; Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar

De centrale doelstelling van het onderzoek luidde: Het verkrijgen van inzicht (kwantitatief en kwalitatief) in de problemen...

Publicatie | 01-01-1992

Jeugdbescherming opnieuw ter discussie

De kwetsbare positie van de jeugdbescherming heeft vanzelfsprekend alles te maken met de delicate taak die zij heeft: de...

Publicatie | 30-03-1990

Wel geplaatst, maar ...; Een eerste verkenning van het verschijnsel moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteitsproblemen in de residentiële hulpverlening

De centrale doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht (kwalitatief en kwantitatief) in de problemen die...

Publicatie | 01-03-1990

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term