Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

73 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Rechters

Toedeling van zaken aan en binnen gerechten; 2 delen

De doelstelling van dit project is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop andere landen hun stelsel van rechtspraak...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2004

De competentiegrens van enkelvoudige kamers in strafzaken

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheid, de wenselijkheid en de verwachte consequenties...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2003

Rechter en samenleving

Anno 2003 heeft de rechterlijke organisatie afscheid genomen van het prototype van de individualistisch opererende rechter...

Publicatie | 28-02-2003

Schijn van partijdigheid rechters

De volgende onderzoeksvragen staan centraal: Hoe vaak en in welke gevallen wordt er gewraakt en met welk resultaat?Hoe vaak...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Evaluatie Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoek; Eerste fase van het onderzoek

Het onderzoek betreft een eerste verkennende fase van de evaluatie van de Wet Herziening Gerechtelijk Vooronderzoek, die op 1...

Onderzoek met publicatie | 13-03-2002

909 zorgen; Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling

In dit onderzoek is gepoogd zicht te krijgen op de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling via een analyse van 103...

Publicatie | 01-11-2001

Het vooronderzoek in strafzaken; Tweede interimrapport onderzoeksproject strafvordering 2001

In dit boek wordt verslag gedaan van de resultaten van het tweede jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. In deze...

Publicatie | 20-04-2001

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen; Een internationale verkenning

Deze literatuurverkenning heeft tot doel inzicht te verkrijgen in verschillenden vormen van rekrutering en opleiding voor de...

Publicatie | 01-11-2000

Met recht onder toezicht gesteld; Evaluatie herziene OTS-wetgeving

Bij ondertoezichtstelling wordt het ouderlijk gezag beperkt en blijft het kind, in beginsel, in het gezin. De kinderrechter...

Publicatie | 01-10-2000

De sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken

Dit is de eerste (tussen)rapportage in het WODC-onderzoek naar de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris...

Publicatie | 01-04-2000

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term