Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

40 document(en) gevonden.

Veiligheid en preventie / Risicoanalyse

Met scherp schieten; Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland

Naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2013

The validity of the preference profiles used for evaluating impacts in the Dutch National Risk Assessment

This report summarises the results of the assessment of the validity of the preference profiles used in the National Risk...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2012

Pilot Dreigingsmanagement; een ex-ante evaluatie

In 2010 is de pilot dreigingsmanagement van start gegaan. De pilot richt zich op (veelal gemarginaliseerde en getroebleerde)...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2012

Herziening Toezicht Rechtspersonen; vuistregels voor het opstellen van scorefuncties

Het programma Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) heeft als doel om een systematiek op te zetten waarmee tijdens de...

Onderzoek met publicatie | 09-05-2012

Ruimtelijke aspecten van diefstal in de detailhandel; Secundaire analyse van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) inventariseert jaarlijks de mate waarin het Nederlands bedrijfsleven te maken...

Onderzoek met publicatie | 10-04-2008

Banqueroute; Risico-analyse van misbruik van financiële diensten door criminele organisaties

In deze publicatie worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar: het misbruik dat criminele organisaties kunnen...

Publicatie | 01-11-1999

Gericht handhaven en monitoren; Op zoek naar doelgroepen, non-compliance, risicofactoren en het zwarte circuit

Het doel van deze studie is het inventariseren van methoden om potentiële wetsovertreders te identificeren, in het kader van...

Publicatie | 01-10-1999

Suïcides in detentie

Dit is een onderzoek naar de mogelijkheid om gedetineerden met hoog suïciderisico bij binnenkomst in een huis van bewaring te...

Publicatie | 28-06-1999

Ondernemend milieubeleid; risico's van alternatieve regulering

Aanleiding voor dit onderzoek vormde een risico-analyse naar de werking van de afvalmarkt van de Centrale Recherche...

Publicatie | 16-04-1997

COBA-onderzoek bedrijven ; een schriftelijke enquete onder Haagse bedrijven over inbraken en inbraakpreventieve middelen; globaal overzicht van de resultaten

De Commissie voor de Ontwikkeling van Beleidsanalyse (COBA) heeft in het kader van haar activiteiten op het terrein van de...

Publicatie | 01-07-1980

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Risicoanalyse'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term