Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

43 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Integratie

Beleidsevaluatie

De aanleiding voor dit themanummer is niet alleen de explosieve toename van het aantal evaluaties in Nederland en andere...

Publicatie | 19-12-2005

Jaarrapport Integratie 2005

Aan de orde komen onder meer de inburgering, opleiding, arbeidsmarktpositie en woonomstandigheden van allochtonen, de positie...

Publicatie | 20-09-2005

Integratiekaart 2005; De maatschappelijke integratie van migranten in de tijd gevolgd: trend- en cohortanalyses

De Integratiekaart is een project van het WODC in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het doel is...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2005

Jaarrapport Integratie 2005

Het Wetenschappelijk Jaarrapport Integratie wordt jaarlijks door de minister voor V&I aan de Kamer aangeboden. In...

Onderzoek met publicatie | 19-08-2005

De integratie van taal- en vakonderwijs

Dit onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van bestaande en...

Onderzoek met publicatie | 11-03-2005

Europeesrechtelijke grenzen aan inburgeringsverplichtingen

Ten behoeve van de totstandkoming van de nieuwe inburgeringswetgeving (Wet inburgering in het buitenland en Wet inburgering...

Onderzoek met publicatie | 10-12-2004

De ontwikkeling van een integratiekaart

Deze haalbaarbaarheidsstudie van de ‘Integratiekaart’ - een nieuw meetinstrument dat de ontwikkelingsgang van migranten in...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2004

Kennis voor ketens; Verzamelde bijdragen en WODC-lezing 2004

Op 22 april vond in de Haagsche kunstenaarssocieteit "Pulchri Studio" voor de tweede keer de WODC-lezing plaats. In 2003 beet...

Publicatie | 10-08-2004

Culturele diversiteit

Wetgeving en wetshandhaving behoren tot de kerntaken van Justitie. En wetten zijn codificaties van normen en waarden van...

Publicatie | 30-06-2002

Ethnic Diversification and Crime

Publicatie | 30-03-2001

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Integratie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term