Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

63 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Huiselijk geweld

Persoonlijkheidspathologie, slachtofferschap vóór het 18e levensjaar, huiselijk geweld en delict informatie in een klinische groep terbeschikkinggestelden

Dit is een vervolgonderzoek op het landelijk onderzoek huiselijk geweld in 2010 (zie: Meer informatie) om nog openstaande...

Onderzoek met publicatie | 14-09-2011

Huiselijk geweldplegers in een poliklinische forensisch psychiatrische setting; delictinformatie en persoonlijkheidspathologie

Dit is een vervolgonderzoek op het landelijk onderzoek huiselijk geweld in 2010 (zie: Meer informatie) om nog openstaande...

Onderzoek met publicatie | 14-09-2011

Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod

Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden. De wet voorziet de burgemeester van de bevoegdheid een...

Onderzoek met publicatie | 15-02-2011

De inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

De twee doelstellingen van het onderzoek zijn: Zicht krijgen op de wijze waarop en de frequentie waarmee het strafrecht wordt...

Onderzoek met publicatie | 27-01-2011

Daders van huiselijk geweld

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, worden drie studies naar...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Omvang van huiselijk geweld in Nederland

De hoofdvragen voor het onderzoek zijn: Hoe groot is de geschatte omvang van het huiselijk geweld in Nederland?Hoe groot is...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Huiselijk geweld in Nederland; overkoepelend syntheserapport van de vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

Overkoepelend rapport Huiselijk geweld op basis van drie deelonderzoeken huiselijk geweld. De belangrijkste bevindingen van...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Slachtofferschap van huiselijk geweld; aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

Dit onderzoek vormt een van de deelonderzoeken van het Landelijk Onderzoek Huiselijk Geweld. Deze onderzoeken vloeien voort...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Huiselijk geweld

Behalve aan partnergeweld wordt in dit themanummer aandacht besteed aan de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, aan...

Publicatie | 30-12-2010

Rechtsbescherming van uithuisgeplaatsten; een verkennend onderzoek

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Daarmee is het mogelijk geworden om bij een (dreigende)...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2010

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term