Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

44 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Toezichthouders

Social caretakers and preventing crime on public housing estates

The Dutch government stimulated the employment of social caretakers on public housing estates. Besides other measures, they...

Publicatie | 31-05-1992

Slachtoffers in de beroepssfeer

De aandacht voor het slachtofferschap bij de uitoefening van het beroep blijft meestal beperkt tot sectorbladen of in...

Publicatie | 28-02-1992

Huismeesters in problematische woningcomplexen; Het effect van huismeesters op criminaliteit en verhuurbaarheid in de na-oorlogse etagebouw

In dit evaluatierapport wordt antwoord gegeven op de vraag welke effecten de inzet van een huismeester heeft gehad op...

Publicatie | 20-12-1991

Crime prevention that works; the care of public transport in the Netherlands

An experiment has been carried out in the Dutch public transport system to tackle fare-dodging, vandalism and aggression. On...

Publicatie | 28-11-1988

Het winkelcentraproject; Preventie van kleine criminaliteit

Dit rapport bevat de evaluatie van een aantal maatregelen die op een tweetal winkelcentra in de gemeente Utrecht zijn...

Publicatie | 01-01-1988

Veiligheid Informatie Controle in het openbaar vervoer; eindevaluatie VIC-project

In 1984 werd besloten om een aantal functionarissen voor Veiligheid, Informatie en Controle (VIC's) bij tram, metro en gelede...

Publicatie | 20-05-1987

Prioriteitenbeleid en informatiebehoefte; verslag van een vooronderzoek bij de gemeentepolitie van Almere

In dit onderzoek gaat het om de vraag hoe een kwantitatief inzicht in de feitelijke gang van zaken in de organisatie en de...

Publicatie | 05-05-1987

Wijkteampolitie

Doelstelling van het onderzoek is beschrijving van de ontwikkelingen bij invoering van een wijkteammodel voorzover het gaat...

Publicatie | 18-09-1985

Politiële misdaadbestrijding; De ontwikkeling van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande politiële misdaadbestrijding sedert de jaren '60

Met dit rapport wordt beoogd een afsluitende, inhoudelijke en onderzoektechnische balans op te maken van vier afgeronde...

Publicatie | 18-09-1985

Buurtpreventie

Van de burgerwachten die november 1984 in enkele steden de kop opstaken, zijn er inmiddels weinig of geen meer overgebleven....

Publicatie | 30-08-1985

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term