Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

39 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Burgerlijk recht/procesrecht

Van schuld naar schone lei; Evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen

Op 1 december 1998 is de Wet Schuldsanering natuurlijke personen (Wnsp) in werking getreden. De wet geeft burgers en kleine...

Publicatie | 01-01-2001

Het Rooms-Friese recht; De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw

Selectie uit de civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw.

Publicatie | 01-04-1999

Kansen voor conflictbemiddeling; Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is...

Publicatie | 01-10-1998

Handhaven op niveau

Nadat van verschillende instanties advies was ontvangen verscheen in juli 1996 het kabinetsstandpunt op het rapport van de...

Publicatie | 30-06-1998

Een kwestie van tijd; Onderzoek naar de doorlooptijd in handelszaken

Dit rapport gaat over de tijd die gemoeid is met de behandeling van rechtszaken, en wel specifiek de (civiele) handelszaken....

Publicatie | 01-01-1998

Hoger beroep en de integratie; Onderzoek naar strafzaken, civiele zaken en de unus in appel

De behandeling van strafzaken en civiele zaken als gevolg van de tweede fase van de herziening van de rechterlijke...

Publicatie | 01-01-1995

De civiele procedure bij de kantonrechter; Evaluatie van een vernieuwing

Doel: Op 30 december 1991 werd een wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure van kracht. Deze houdt in een wijziging...

Publicatie | 01-01-1994

Hoe worden civiele zaken afgehandeld?; Een indruk van de praktijk in 1983 en 1986 op vijf rechtbanken

De belangstelling voor de wijze waarop civiele procedures op de rechtbank worden afgehandeld, is voor een belangrijk deel...

Publicatie | 30-05-1992

Civielrechtelijke verkenningen in cijfers

Dat het terrein van het civiele recht kwantitatief zo ondoorzichtig is, heeft mede te maken met de aard van het recht tussen...

Publicatie | 30-04-1987

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Burgerlijk recht/procesrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term