Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

38 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Slachtofferenquete

Criminaliteit en tijd

Het is niet eerder voorgekomen dat een themanummer van Justitiële Verkenningen aan een bepaald persoon werd opgedragen. Bij...

Publicatie | 30-04-1992

The Dutch public and the crime problem

In 1990 the Dutch Minister of Justice introduced a policy plan in parliament called 'Law in motion; a policy plan for justice...

Publicatie | 31-12-1991

Experiences of crime across the world; Key findings of the 1989 international crime survey

This report bas presented resuits from an international research project in which surveys were conducted with representative...

Publicatie | 01-01-1990

Bevolking en criminaliteit op de Nederlandse Antillen; ervaringen van burgers met criminaliteit, aangiftegedrag van slachtoffers en houding tegenover de politie; een bevolkingsonderzoek

Dit rapport bevat de resultaten van een slachtofferenquete op de Nederlandse Antillen. Daarnaast is gekeken naar het...

Publicatie | 25-09-1982

In tal en last I & II; Een beschrijving van de criminaliteitsoverlast van de Nederlandse burgers in de periode 1973-1979

Door het WODC worden sinds enkele jaren regelmatig zgn. slachtofferenquêtes uitgevoerd. Bij dergelijke enquêtes wordt aan een...

Publicatie | 30-09-1980

De WODC-slachtofferenquêtes 1974-1979; Verslag van een jaarlijks onderzoek naar de omvang en aard van de kleine criminaliteit in Nederland, de bereidheid van de bevolking om delicten bij de politie aan te geven en het verbaliseringsbeleid van de politie

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de landelijke slachtofferpercentages in 1977 en 1978. Deze percentages zullen...

Publicatie | 15-10-1979

Omvang en ontwikkeling van de criminaliteit; Slachtofferenquêtes 1974-1977

Een slachtofferenquête verschaft primair inzicht in het percentage van de ondervraagden dat slachtoffer is geweest van één of...

Publicatie | 01-09-1977

Geregistreerde en niet-geregistreerde kriminaliteit; Een beschouwing naar aanleiding van C.B.S.-cijfers en aanvullende enquêtes

In dit rapport wordt ingegaan op de vraag, waarvoor de door het CBS geproduceerde criminaliteitscijfers wel bruikbaar zijn en...

Publicatie | 01-11-1975

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term