Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

44 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Advocatuur

More power to the consumer?; Problems and possibilities to improve the price-quality relation in the delivery of legal services by the Dutch Bar; een essay voor de commisie Van Wijmen

De doelstelling van het onderhavige onderzoek is mogelijke negatieve en positieve effecten van (meer) marktwerking in de...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2006

European judicial systems 2002; Facts and figures on the basis of a survey conducted in 40 Council of Europe member states

This report presents the results of a survey conducted in 40 member states of the Council of Europe, issued by the European...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2005

Beroepsethiek en marktwerking

In deze aflevering staat de vraag centraal of en hoe de beroepsethiek onder invloed van marktwerking aan het veranderen is....

Publicatie | 29-04-2005

Klachten buiten de orde; De behandeling van klachten over advocaten via de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Het doel van dit onderzoek is nagaan of het instellen van een Geschillencommissie Advocatuur en de invoering van een...

Onderzoek met publicatie | 17-05-2002

Victims of crime in 22 European criminal justice systems; The implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure

This study is an analysis of the position of the victim of crime in 22 European criminal justice systems. The guiding light...

Publicatie | 09-06-2000

Moraal in zaken

Het corruptie- en fraudevirus lijkt steeds meer voort te woekeren in de Nederlandse samenleving. Steekpenningen, antedateren...

Publicatie | 30-05-1995

The international legal aid scene; a concise comparison

This is an overview and a comparison of legal aid systems in a number of countries.

Publicatie | 07-04-1994

Herijken van strafvordering

De sterke stijging van de criminaliteit in de afgelopen decennia, in het bijzonder van de georganiseerde misdaad, is...

Publicatie | 30-10-1993

Over advocaten: Nederlandse Orde van Advocaten 1952-1992

Op 23 juni van dit jaar bestond de Nederlandse Orde van Advocaten veertig jaar. Op 2 oktober wordt dit jubileum officieel...

Publicatie | 30-08-1992

Het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht in de jaren negentig; Jubileum-uitgave

Vijftien jaar geleden verscheen het eerste nummer van Justitiele Verkenningen. Althans onder die naam; reeds in 1956 begon...

Publicatie | 28-02-1990

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Advocatuur'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term