Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

57 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Strafmaat

De competentiegrens van enkelvoudige kamers in strafzaken

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheid, de wenselijkheid en de verwachte consequenties...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2003

Plea Bargaining in de Verenigde Staten en in Engeland en Wales

Teneinde een antwoord te geven op de motie Dittrich, waarin wordt verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om de wet...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2003

Ups en Downs van de minimumstraf; Een verkennende studie naar het voorkomen van minimum-straffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales

De belangrijkste resultaten en conclusies van dit onderzoek zijn: de plaats en de werking van bijzondere strafminima...

Onderzoek met publicatie | 12-09-2003

Toekomst van de rechtshandhaving

De diversiteit in het aanbod aan documenten die de criminaliteitssituatie over vijf à tien jaar tot onderwerp hebben heeft de...

Publicatie | 30-05-2002

Nederlandse Antillen en Aruba

Dit nummer is gewijd aan de Antillen en Aruba, met veel aandacht voor de Antilliaanse problematiek van migratie, armoede,...

Publicatie | 28-02-2002

Eisen in jeugdzaken; Een inventarisatie van meningen over de 'requireerrichtlijn in kinderzaken'

Het doel van deze onderzoeksnotitie is om inzicht te verschaffen in de toepassingen en ervaringen met de requireerrichtlijn...

Publicatie | 01-10-2000

Verhoging van de strafmaat op mensensmokkel; Een pilotstudy naar de effectiviteit

Op 15 november 1996 werd de strafmaat voor het delict mensensmokkel (art. 197a WSr) verhoogd. Omdat uit criminologisch...

Publicatie | 01-11-1999

Onderzoek naar strafmaxima in het wetboek van strafrecht

In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen: Welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij...

Publicatie | 16-03-1999

Onderzoek naar strafmaxima in bijzondere wetgeving

In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen: Welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij...

Publicatie | 01-02-1999

De computer als weegschaal van de rechter

Hoe moet de introductie van informatietechnologie in de rechtspraktijk worden gewaardeerd? Wat zijn de mogelijkheden en...

Publicatie | 30-06-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Strafmaat'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term