Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

92 document(en) gevonden.

Wettelijke kaders voor langdurig of levenslang toezicht bij delinquenten in Engeland/Wales, Canada en Duitsland

Dit onderzoek, dat zich in de eerste plaats richt op wettelijke kaders, vormt het eerste deel van een omvangrijker...

Onderzoek met publicatie | 27-03-2012

Recidive TBS 1974-2008; ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van ex-terbeschikkinggestelden

Het WODC berekent jaarlijks de recidive van vaste groepen justitiabelen, onder wie de personen die zijn uitgestroomd uit een...

Onderzoek met publicatie | 23-03-2012

Het belang van beschermende factoren in de risicotaxatie van tbs-gestelden

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Is het meenemen van beschermende factoren van toegevoegde waarde voor de...

Onderzoek met publicatie | 28-01-2012

TBS-behandeling geprofileerd; een gestructureerde casussenanalyse

Na enkele ernstige incidenten met tbs-gestelden tijdens onbegeleid verlof besloot de Tweede Kamer in 2006 een parlementair...

Onderzoek met publicatie | 16-12-2011

Persoonlijkheidspathologie, slachtofferschap vóór het 18e levensjaar, huiselijk geweld en delict informatie in een klinische groep terbeschikkinggestelden

Dit is een vervolgonderzoek op het landelijk onderzoek huiselijk geweld in 2010 (zie: Meer informatie) om nog openstaande...

Onderzoek met publicatie | 14-09-2011

De puzzel is het grootst bij allochtonen; een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs

Dit is het eerste breed verkennende, kwalitatieve onderzoek naar de invloed van culturele factoren tijdens oplegging en...

Onderzoek met publicatie | 01-08-2011

Risicotaxatie- en risicomanagementmethoden; een inventarisatie in de forensisch psychiatrische centra in Nederland

Risicotaxatie en risicomanagement spelen een belangrijke rol in de forensisch psychiatrische praktijk (tbs-sector). Dit...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2011

Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden; Cijfers en mogelijke verklaringen

De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek waren: Inzicht bieden in de ontwikkeling van de verblijfsduur van...

Onderzoek met publicatie | 17-02-2011

Recidive TBS 1974-2006; ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van ex-terbeschikkinggestelden: een tussenverslag

In dit werkdocument wordt ingegaan op de recidive van ex-terbeschikkinggestelden van wie de onvoorwaardelijke tbs-maatregel...

Onderzoek met publicatie | 29-09-2010

Forensisch psychiatrisch toezicht; evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden

Voor tbs-gestelden die extramuraal verblijven is een vernieuwde vorm van toezicht opgezet: het Forensisch Psychiatrisch...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2010

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Tbs-gestelden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term