Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

72 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Opsporingsonderzoek

De Wet BOB Titels IVa en V in de praktijk; besluitvorming over bijzondere opsporingsbevoegdheden in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

De Wet BOB biedt twee grondslagen voor de bevoegdheid gebruik te maken van bijzondere opsporingsmethoden, zoals bijv. tappen,...

Onderzoek met publicatie | 15-04-2009

De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland

In dit boek staat de strafrechtelijke rechtshulpverlening van Belgiƫ, Duitsland en Frankrijk aan Nederland centraal....

Onderzoek met publicatie | 25-11-2008

Vastgoed & fout; Een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale en criminele praktijken in de woningsector

Op basis van informatie uit de verschillende strafdossiers wordt in dit rapport ingezoomd op de aard van de illegale en...

Onderzoek met publicatie | 03-11-2008

De CEAS aan het werk; Bevindingen over het functioneren van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken 2006-2008

Deze evaluatie richt zich op de werkzaamheden van de CEAS (Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken)en de Toegangscommissie....

Onderzoek met publicatie | 12-09-2008

Commentaar Melai-Groenhuijsen

Bespreking van de regeling van het verkennend onderzoek (artikel 126gg Sv.) en de artikelen 126hh en 126ii Sv. welke voorzien...

Onderzoek | 21-07-2008

Sporen met DNA; Evaluatie van de wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken per november 2001

In het onderzoek zijn vragen beantwoord over de getalsmatige ontwikkeling van de inzet van DNA-onderzoek, over de...

Onderzoek met publicatie | 13-06-2008

Georganiseerde criminaliteit in Nederland; Derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

Dit rapport bevat de bevindingen van de derde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Het doel van dit...

Onderzoek met publicatie | 15-06-2007

Succesfactoren in (de sturing van) politiele recherchestrategieen bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Bij discussies over sturing in de opsporing van zware, georganiseerde criminaliteit ontbreekt het nog aan voldoende inzicht...

Onderzoek | 02-05-2007

Kringen rond de dader; Grootschalig DNA-onderzoek als instrument in de de opsporing

In 1999 besluiten de Utrechtse politie en het Openbaar Ministerie om 115 mannen te benaderen met het verzoek om DNA-materiaal...

Onderzoek met publicatie | 24-11-2006

Tussen aangifte en opsporing; Een pilotstudie naar de haalbaarheid van een instrument om het gat in de opsporing te bepalen

In de Aanwijzing voor de opsporing - die op 1 maart 2003 van kracht is geworden en nader is uitgelegd in de brief van 4...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2006

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term