Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

53 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Penitentiair beleid

The Dutch criminal justice system; Organization and operation

An updated 2nd edition of this report was published in 2003. This report describes the organization and operation of the...

Publicatie | 01-01-1999

Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV); Een literatuurverkenning naar voor de SOV relevante ervaringen met onvrijwillig geplaatste justitiabele verslaafden in binnen- en buitenland

Aanleiding tot deze literatuurverkenning vormt de indiening van het wetsvoorstel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)....

Publicatie | 01-01-1998

Developments in the Use of Prisons

Publicatie | 30-09-1996

Amerikaanse toestanden

Ook in justitiele kringen wordt vaak gewaarschuwd voor 'Amerikaanse toestanden'. De realiteit in de Verenigde Staten geeft...

Publicatie | 22-12-1995

Gevangeniscapaciteit

Het is voor niemand meer een geheim dat het aantal heenzendingen wegens gebrek aan celcapaciteit fors is opgelopen. In 1994...

Publicatie | 30-08-1995

Innovations in Criminal Justice Research

Publicatie | 30-12-1994

Scenario's voor justitie

De primaire verdienste van scenario-studies is het surplus aan inzicht dat wordt verschaft. Je krijgt beter greep op de vele...

Publicatie | 30-11-1994

Between prohibition and legalization; The Dutch experiment in drug policy

This book gives an account of the national Dutch drug control strategy. Many researches in this field are described. Most of...

Publicatie | 15-10-1994

Straffen in een moderne samenleving; Josine Junger-Tas symposium

Voor het WODC is 1994 een bijzonder jaar. Het wetenschappelijk centrum van het ministerie van Justitie viert dan onder deze...

Publicatie | 30-03-1994

Evaluatie van het beleidsplan 1983 van het Huis van Bewaring te Rotterdam; verslag van een onderzoek naar de mening van bewaarders en gedetineerden over het beleidsplan en de regiemsdifferentiatie

Dit onderzoek richt zich op de mening van bewaarders en gedetineerden over de gang van zaken in de inrichitng in het algemeen...

Publicatie | 10-11-1987

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Penitentiair beleid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term