Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

45 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Politie/publiek

Geweld

De bezorgdheid over het criminaliteitsprobleem heeft zich in de jaren tachtig vooral gericht op de 'kleine' of 'veel...

Publicatie | 28-02-1994

De reorganisatie van de politie

Vanwege de grote reikwijdte en complexiteit van de reorganisatie van de politie, wijdt Justitiƫle Verkenningen twee...

Publicatie | 30-06-1993

De jeugdpolitie: een observatieonderzoek; De politiële reactie op delinquent gedrag van autochtone en allochtone jeugdigen

Dit rapport is het laatste in een reeks van drie verslagen die zijn verschenen in het kader van het onderzoeksproject...

Publicatie | 01-11-1986

Wijkteampolitie

Doelstelling van het onderzoek is beschrijving van de ontwikkelingen bij invoering van een wijkteammodel voorzover het gaat...

Publicatie | 18-09-1985

Criminaliteitsbestrijding en de relatie tussen publiek en politie in Utrecht; 1979-1983

In de twee voorgaande jaren, nl. 1979 en 1981, heeft onder de bevolking van de gemeente Utrecht een onderzoek plaatsgevonden...

Publicatie | 08-06-1984

Criminaliteitsbestrijding in Enschede; een onderzoek ten behoeve van een prioriteitenplan

De onderzoekactiviteiten van het WODC hebben zich op de volgende aspecten gericht: de ontwikkeling van de criminaliteit en de...

Publicatie | 24-09-1983

Voetsurveillance en preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp; Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

Voor het project in Amsterdam werden de volgende doelstellingen geformuleerd: verbetering van de relatie met het publiek; en...

Onderzoek met publicatie | 24-09-1983

Projectsurveillance en voorkoming misdrijven in Hoogeveen; Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

In de gemeente Hoogeveen is in het driehoeksoverleg besloten tot een experiment waarin het accent ligt op de preventie van...

Publicatie | 25-09-1982

Bevolking en criminaliteit op de Nederlandse Antillen; ervaringen van burgers met criminaliteit, aangiftegedrag van slachtoffers en houding tegenover de politie; een bevolkingsonderzoek

Dit rapport bevat de resultaten van een slachtofferenquete op de Nederlandse Antillen. Daarnaast is gekeken naar het...

Publicatie | 25-09-1982

De WODC-slachtofferenquêtes 1974-1979; Verslag van een jaarlijks onderzoek naar de omvang en aard van de kleine criminaliteit in Nederland, de bereidheid van de bevolking om delicten bij de politie aan te geven en het verbaliseringsbeleid van de politie

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de landelijke slachtofferpercentages in 1977 en 1978. Deze percentages zullen...

Publicatie | 15-10-1979

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Politie/publiek'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term