Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

49 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Terrorismebestrijding

Function creep en privacy

In het Nederlands bestaat er nog geen bevredigende vertaling van het fenomeen 'function creep'. De uit de bestuurskunde...

Publicatie | 29-12-2011

Centraliteitsanalyses van terroristische netwerken

In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een literatuurstudie naar kwantitatieve, met name speltheoretische,...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2011

Preventie van georganiseerde misdaad

Niemand hoeft tegenwoordig te worden overtuigd van de noodzaak om ook preventief te reageren op georganiseerde criminaliteit....

Publicatie | 20-04-2011

Nederlandse antiterrorismeregelgeving getoetst aan fundamentele rechten; een analyse met meer bijzonder aandacht voor het EVRM

Nederland hanteert in de strijd tegen terrorisme een brede beleidsbenadering. Deze benadering richt zich op het vroegtijdig...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2011

De Wet opsporing terroristische misdrijven drie jaar in werking

Op 1 februari 2007 is de ‘Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven’...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2010

Antiterrorismebeleid en evaluatieonderzoek; Framework, toepassingen en voorbeelden

In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een literatuurstudie naar de wijze waarop empirisch onderzoek kan...

Onderzoek met publicatie | 27-07-2010

Signalen van terrorisme en de opsporingspraktijk; De Wet opsporing terroristische misdrijven twee jaar in werking

Op 1 februari 2007 is de 'Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terrorische misdrijven' in...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2009

Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

De Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2009

Systeem in zaken; Een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht

In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2009

Commentaar Melai-Groenhuijsen

Bespreking van de regeling van het verkennend onderzoek (artikel 126gg Sv.) en de artikelen 126hh en 126ii Sv. welke voorzien...

Onderzoek met publicatie | 01-07-2009

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Terrorismebestrijding'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term