Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

53 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Verdachten

Criminaliteit en rechtshandhaving 2008; ontwikkelingen en samenhangen

C&R 2008 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over...

Onderzoek met publicatie | 02-11-2009

Aansluiting voorlopige hechtenis en tbs met voorwaarden; toezichtloze perioden vóór de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is

De doelstelling van dit onderzoek is drieledig en luidt: Inzicht bieden in de omvang van het vóórkomen van toezichtloze...

Onderzoek met publicatie | 16-12-2008

Criminele carrières in de georganiseerde misdaad

Dit rapport bevat de eerste resultaten van een uniek onderzoek naar criminele carrières in de georganiseerde misdaad. Het is...

Onderzoek met publicatie | 15-06-2007

Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB); justitie hoofdstuk

Onderzoek | 08-01-2007

Bekennen en ontkennen van verdachten; Een onderzoek naar de proceshouding van verdachten naar aanleiding van het wetsvoorstel strekkende tot een vereenvoudigde bewijsmotivering bij bekennende verdachten

Dit onderzoek heeft betrekking op de proceshouding van verdachten bij strafzaken. Het bekennen en ontkennen is zowel per feit...

Onderzoek met publicatie | 03-06-2004

Het vooronderzoek in strafzaken; Tweede interimrapport onderzoeksproject strafvordering 2001

In dit boek wordt verslag gedaan van de resultaten van het tweede jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. In deze...

Publicatie | 20-04-2001

ADAM in Holland?; Verslag van de Pilot Monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij Politie Haaglanden

Het ADAM-project (Arrestee Drug Abuse Monitoring) afkomstig uit de Verenigde Staten houdt in dat arrestanten op vrijwillige...

Publicatie | 16-02-2000

Ontkennende en bekennende verdachten; Over de proceshouding van verdachten van strafzaken tijdens het politieverhoor

De discussie over bijzondere politieverhoormethoden (zoals de Zaanse verhoormethode) heeft betrekking op verdachten die niet...

Publicatie | 01-09-1999

Het onderzoek ter zitting; Onderzoeksproject Strafvordering 2001: eerste interimrapport

In dit boek wordt verslag gedaan van de resultaten van het eerste jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. In deze...

Publicatie | 01-06-1999

Klassenjustitie; Overzicht van onderzoek naar selectiviteit in de Nederlandse strafrechtketen

Is er in Nederland sprake van klassenjustitie en zo ja in welke mate en in welke onderdelen van de strafrechtsketen? Hoe...

Publicatie | 01-03-1999

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term