Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

58 document(en) gevonden.

Salafisme in Nederland; aard, omvang en dreiging

De beschikbare informatie over het salafisme in Nederland is vooral dreigingsgerelateerd. Over de wijze waarop salafisten hun...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2010

Geestelijke verzorging in detentie; visie van ingeslotenen op behoefte en aanbod

Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in: De behoefte van verschillende groepen ingeslotenen aan geestelijke...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2010

Sharia in Nederland; een studie naar islamitische advisering en geschilbeslechting bij moslims in Nederland

De meerderheid van de Tweede Kamer is bezorgd en heeft vragen gesteld over het mogelijke vóórkomen van rechtspraak volgens de...

Onderzoek met publicatie | 23-04-2010

Islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland; Een vergelijkend literatuuronderzoek

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de onderzoeksliteratuur over islamitische en...

Onderzoek met publicatie | 08-03-2010

Jihadistisch terrorisme in Nederland; Een beschrijving op basis van afgesloten opsporingsonderzoeken

Het onderzoek heeft een tweeledige doelstelling:  Het ontwikkelen van een instrument waarmee relevante kennis voor beleid,...

Onderzoek met publicatie | 28-01-2010

Informele huwelijken in Nederland; een exploratieve studie

In 2007 en 2008 herleefde de aandacht voor buitenwettelijke huwelijken. In de Tweede Kamer werden door de PVV fractie en de...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2009

Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije; Een overzicht van informatie inzake aard, omvang en aanpak

In 2006 heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een beleidsprogramma ‘eergerelateerd geweld’ naar de Tweede...

Onderzoek met publicatie | 04-06-2007

Vijf jaar na Fortuyn

Het is volgende maand precies vijf jaar geleden dat Nederland werd opgeschrikt door een politieke moord. In dit themanummer...

Publicatie | 05-04-2007

Religie en grondrechten

In dit themanummer staat de invloed van religie op het publieke domein centraal. Te denken valt aan de verhoudingen tussen...

Publicatie | 21-02-2007

Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen; Een inventariserende studie

Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh op 2 november jl. is bij brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2006

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term