Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

78 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Openbaar ministerie

Lekken of verstrekken?; De informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties en derden

In deze studie staat de informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties en derden centraal. Doel hiervan is...

Publicatie | 01-08-1997

Zelfsturing in de strafrechtsketen

De centrale overheid heeft steeds minder greep op de rechtshandhaving op decentraal en lokaal niveau. Lagere bestuurlijke...

Publicatie | 30-05-1997

Evaluatie OM-Milieukaart

Dit rapport beoogt een beeld te geven van de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de milieukaart van het...

Publicatie | 05-04-1996

Overtredende overheden; Vervolgingsbeleid inzake milieudelicten

Centraal in het onderzoek dat het WODC heeft uitgevoerd in opdracht van het Coördinerend Beleidsoverleg Milieu en in overleg...

Publicatie | 30-03-1995

Het OM en Van Montfrans; een inventarisatie door de Werkgroep De Vries van taken en activiteiten van het OM inzake jeugdcriminaliteit

In deze notitie worden enkele uitkomsten gepresenteerd van de resultaten van een inventarisatie in alle 19 arrondissementen...

Publicatie | 25-02-1995

Milieurecht en zelfregulering

De omvang en ernst van de milieucriminaliteit lijken almaar toe te nemen. Recente rapporten hebben een zorgelijke en soms...

Publicatie | 22-12-1994

Evaluatie Terwee: tevree met Terwee?; Samenvattende rapportage van de evaluatie-onderzoeken

Dit verslag bevat een samenvatting van de evaluatie-onderzoeken naar de Wet en richtlijn Terwee. De evaluatie bestaat uit een...

Publicatie | 29-11-1994

Evaluatie Terwee: slachtofferonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; eindrapport

Het slachtofferonderzoek is gericht op drie hoofdvragen: Op welke wijze worden slachtoffers door de politie en het openbaar...

Publicatie | 25-10-1994

Evalutie Terwee: werklastonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; Deelrapport 2: Onderzoek post Terwee

De gegevens uit beide deelrapporten dienen als basis voor het eindrapport met daarin een overzicht van de bevindingen uit de...

Publicatie | 29-08-1994

Evaluatie Terwee: werklastonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; eindrapport

Dit zijn de resultaten van een onderzoek naar werklasteffecten bij verschillende organisaties.

Publicatie | 25-08-1994

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term