Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

56 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Aangiftebereidheid

"Daar lig ik niet echt wakker van"; gesprekken met ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf over criminaliteit en criminaliteitspreventie

De interviews hadden onder meer betrekking op criminaliteit, criminaliteitspreventie, gedragscodes, criminogene effecten van...

Publicatie | 31-08-1994

Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteitspreventie op bedrijventerrreinen; een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf

Deze rapportage heeft betrekking op bedrijventerreinen in vijf steden: Zwijndrecht, Hoorn, Almere, Venlo en...

Publicatie | 31-08-1994

Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen

Op verzoek van de door de Antilliaanse minister van Justitie ingestelde 'Commissie van onderzoek naar het vermeend...

Publicatie | 01-01-1993

Experiences of crime across the world; Key findings of the 1989 international crime survey

This report bas presented resuits from an international research project in which surveys were conducted with representative...

Publicatie | 01-01-1990

Seksuele kindermishandeling en Justitie

Klaarblijkelijk is het seksueel misbruiken van kinderen niet het werk van enkele mannen, maar is een groot deel van de...

Publicatie | 30-08-1989

Criminaliteitsbestrijding en de relatie tussen publiek en politie in Utrecht; 1979-1983

In de twee voorgaande jaren, nl. 1979 en 1981, heeft onder de bevolking van de gemeente Utrecht een onderzoek plaatsgevonden...

Publicatie | 08-06-1984

Criminaliteitsbestrijding op langere termijn; de effecten van projectsurveillance en voorkoming misdrijven

Vanaf 1980 is het WODC in een aantal gemeenten gestart met evaluatiestudies naar de effecten van methodieken die de politie...

Publicatie | 24-09-1983

Criminaliteitsbestrijding in Enschede; een onderzoek ten behoeve van een prioriteitenplan

De onderzoekactiviteiten van het WODC hebben zich op de volgende aspecten gericht: de ontwikkeling van de criminaliteit en de...

Publicatie | 24-09-1983

Voetsurveillance en preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp; Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

Voor het project in Amsterdam werden de volgende doelstellingen geformuleerd: verbetering van de relatie met het publiek; en...

Onderzoek met publicatie | 24-09-1983

Projectsurveillance en voorkoming misdrijven in Hoogeveen; Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

In de gemeente Hoogeveen is in het driehoeksoverleg besloten tot een experiment waarin het accent ligt op de preventie van...

Publicatie | 25-09-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Aangiftebereidheid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term