Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

70 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Resocialisatie

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat zijn de achtergrondkenmerken van ISD'ers en welke sociale en...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2009

Van binnen naar buiten; Een behoefteonderzoek naar de aard en omvang van nazorg voor gedetineerden

Jaarlijks worden circa 40.000 mensen uit detentie ontslagen. Bij hun terugkeer in de maatschappij ondervinden veel...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2008

Lokale aanpak zeer actieve veelplegers; Nazorgtraject

De landelijke aanpak veelplegers beperkt zich tot beleidskeuzes op hoofdlijnen. Er is veel ruimte voor lokale invulling. Doel...

Onderzoek met publicatie | 27-04-2007

Lokale aanpak zeer actieve veelplegers; Justitieel traject

De landelijke aanpak veelplegers beperkt zich tot beleidskeuzes op hoofdlijnen. Er is veel ruimte voor lokale invulling. Doel...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2006

Toezicht buiten de muren; Een systematische review van extramuraal toezicht op TBS-gestelden en vergelijkbare groepen in het buitenland

Dit literatuuronderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op publicaties over extramuraal toezicht, volgend op een intramurale straf...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2006

Procesevaluatie Cova-2

Veel (ex-)gedetineerden hebben problemen op het gebied van cognitieve vaardigheden. Een in Engeland effectief gebleken...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2005

Procesevaluatie testfase Enhanced Thinking Skills-training cognitieve vaardigheden (ETS-Cova); Eerst denken, dan doen!

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de invoering van ETS-Cova (Enhanced Thinking Skills-cognitieve vaardigheden) op...

Onderzoek met publicatie | 07-06-2005

Opvang ex-gedetineerden; Verslag van een onderzoek naar de maatschappelijke opvang van ex-gedetineerden

Inzicht verschaffen in de behoefte aan maatschappelijke opvangvoorzieningen voor ex-gedetineerden teneinde vraag en aanbod...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2003

Kostenmeting interventieprojecten

In dit rapport is aan de hand van 3 casus (PI Breda, PI Noord-Holland Noord en de particuliere JJI Rentray) bestudeerd hoe de...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2003

Zolang kleur kleur heeft; Ervaringen van klanten met de forensische psychiatrie

De forensische psychiatrie is in de politiek en in de samenleving veel besproken. Maar wat vinden de cliƫnten er eigenlijk...

Publicatie | 01-04-2001

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term