Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

65 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Agressie

Plan- en procesevaluatie van de scholing van gevangenispersoneel in 'Verbal Judo'

In dit onderzoek is informatie verzameld over de toepassing, ervaringen en werkzaamheid van de training Verbal judo, op grond...

Onderzoek met publicatie | 26-11-2007

Onderlinge agressie en geweld van personeelsleden in een penitentiaire inrichting

Onderlinge agressie en geweld (OAG) tussen personeel en gedetineerden en gedetineerden onderling is een belangrijk thema. Er...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2007

Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

Dit onderzoek heeft betrekking op arbeidsverzuim van gevangenispersoneel als gevolg van onderlinge agressie en geweld en de...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2007

Geweld tegen personeel gericht in penitentiaire inrichtingen

Agressie naar personeel binnen het gevangeniswezen is een belangrijk onderwerp voor de Dienst Justitiƫle Inrichtingen....

Onderzoek | 22-02-2007

Biologie en criminologie

Ruim zes jaar na het themanummer 'Biologische factoren van agressief gedrag' (2000) is er nu opnieuw een speciale aflevering...

Publicatie | 18-12-2006

Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen

In dit onderzoek zijn meisjes in gesloten justitiĆ«le jeugdinrichtingen (JJI) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Onder...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2006

Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie ; voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten (jongens en mannen)

De Agressiehanteringstherapie (AHT) is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor gewelddadige forensisch...

Onderzoek met publicatie | 10-03-2006

Kindbeelden

Kinderen van deze tijd worden als mondig beschouwd en voor vol aangezien. Hun mening telt. Het bedrijfsleven zorgt voor een...

Publicatie | 27-07-2005

Zeer jeugdige 'delinquenten' in Nederland. Een zorgwekkende ontwikkeling? ; Pilotstudie naar de sociaal-demografische, ontwikkelingspsycho(patho)logische en delictgerelateerde kenmerken van door de politie geregistreerde twaalf-minners

Pilotstudie naar de sociaal-demografische, ontwikkelingspsycho(patho)logische en delict gerelateerde kenmerken van door de...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2005

Biologische factoren van agressief gedrag

In dit nummer worden uiteenlopende biologische benaderingen van agressief en antisociaal gedrag bij elkaar gebracht. Wat...

Publicatie | 30-04-2000

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Agressie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term