Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

74 document(en) gevonden.

Uitgenodigde vluchtelingen; Beleid en de maatschappelijke positie in nationaal en internationaal perspectief

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 'Wat is de maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen en zijn er...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2008

Integratiebeleid etnische minderheden; Een synthese van 16 recente evaluatieonderzoeken

Dit is een kort verslag van een onderzoek, waarvan de uitgebreide resultaten zijn gepubliceerd in Cahier 2007-3.

Publicatie | 10-07-2007

Terugkeer en MOB bij Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen; Landelijk beleid en lokale praktijk

Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van toezeggingen van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aan de...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2006

Zorgvuldigheid van asielbeslissingen; Een vergelijking tussen de oude de nieuwe Vreemdelingenwet

Dit rapport is onderdeel van de 'Evaluatie van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot de asielprocedure' van de...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Evaluatie Vreemdelingenwet 2000; De asielprocedure (deel 1 en 2)

Doel van het onderzoek is de werking en de gevolgen van de Vreemdelingenwet 2000 te evalueren. Deze tweedelige rapportage...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Invoering en uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot asiel; Een procesevaluatie

Deze procesevaluatie met betrekking tot de asielprocedure maakt deel uit van de rapportage 'Evaluatie Vreemdelingenwet 2000:...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Evaluatie van de Remigratiewet; Een kwantitatieve analyse

De doelstelling is een kwantitatieve evaluatie van de Remigratiewet die inwerking trad op 1 april 2000. Met de evaluatie wil...

Onderzoek met publicatie | 20-01-2006

Integratiekaart 2005; De maatschappelijke integratie van migranten in de tijd gevolgd: trend- en cohortanalyses

De Integratiekaart is een project van het WODC in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het doel is...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2005

Evaluatie Vreemdelingenwet 2000; Terugkeerbeleid en operationeel vreemdelingentoezicht

Inhoud: Advies inzake terugkbeerbeleid en operationeel vreemdelingentoezicht /Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000;...

Publicatie | 02-02-2005

Operationeel toezicht vreemdelingen; Evaluatie van de bevoegdheden in de Vreemdelingenwet 2000 voor het vreemdelingentoezicht door de politie

Dit rapport maakt deel uit van het advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000.

Onderzoek met publicatie | 17-12-2004

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term