Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

87 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Ex-gedetineerden

Recidivecijfers per instelling; Tussenrapportage van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van recidivecijfers als onderdeel van de kwaliteitszorg in de TBS-sector

De centrale vraag van het haalbaarheidsonderzoek dat begin dit jaar is gestart, is hoe een periodieke, instellingsspecifieke...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2013

Recente ontwikkelingen in de forensische zorg

Nu bezuinigingen in de forensische zorg onontkoombaar lijken en waarschijnlijk drie tbs-inrichtingen hun deuren zullen moeten...

Publicatie | 10-07-2013

Recidivebericht 2012; landelijke cijfers met betrekking tot de strafrechtelijke recidive van justitiabelen uit de periode 2002-2009

Het WODC berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo...

Onderzoek met publicatie | 27-05-2013

Derde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

In de derde monitor nazorg ex-gedetineerden ligt de nadruk op de situatie na detentie, omdat er wordt gekeken in hoeverre...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2013

Nazorgproblematiek 18- t/m 26-jarige gedetineerden

Met ingang van 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Jongeren tot 27 jaar die in 2012 een...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2013

Eerst denken, dan doen; Doeltreffendheid van de cognitieve vaardigheidstraining (CoVa) voor justitiabelen

Deze interventie is bedoeld voor personen met een gemiddeld tot hoog recidive risico en aantoonbare cognitieve tekorten. De...

Onderzoek met publicatie | 09-01-2013

Doelbereik van de pilot BIJ

Doel van het project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) is het verbeteren van de informatiepositie van het openbaar...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2012

Planmatig en flexibel; procesevaluatie gedragsinterventie CoVa+

De interventie Cognitieve Vaardigheden Plus (CoVa+) heeft in januari 2009 door de Erkenningcommissie Gedragsinterventies...

Onderzoek met publicatie | 24-04-2012

Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict

Dit rapport beschrijft de omvang, achtergrondkenmerken en recidivegegevens van tbs-gestelden met een zedendelict als...

Onderzoek met publicatie | 27-03-2012

Recidivebericht 2002-2008; ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen

Het WODC berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo...

Onderzoek met publicatie | 26-03-2012

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Ex-gedetineerden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term