Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

78 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Jeugdcriminaliteit

Monitor Jeugd terecht 2006

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 rapporteert het WODC in de...

Onderzoek met publicatie | 19-10-2006

Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen

In dit onderzoek zijn meisjes in gesloten justitiĆ«le jeugdinrichtingen (JJI) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Onder...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2006

Evaluatie Justitieel Casusoverleg Jeugd

In het Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006 Jeugd terecht is een van de actiepunten de landelijke invoering van...

Onderzoek met publicatie | 20-01-2006

Monitor Jeugd terecht 2005

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 wordt jaarlijks gerapporteerd...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2005

Feiten die tellen; Een overzicht van geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen in de periode 1998-2003

Het doel van het onderzoek is vierledig: Ten eerste inzicht in de specifieke aard en omvang van vormen van ernstig crimineel...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2005

Verdacht van criminaliteit; Allochtonen en autochtonen nader bekeken

In dit rapport is voor het eerst op landelijk niveau beschreven welke de achtergrondkenmerken zijn van personen die door de...

Onderzoek met publicatie | 18-03-2005

Monitor Jeugd terecht

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 wordt jaarlijks gerapporteerd...

Onderzoek met publicatie | 20-10-2004

Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit in de periode 1990-2001

Vanaf eind jaren tachtig houdt het WODC bij hoe de jeugdcriminaliteit in ons land zich ontwikkelt. Ongeveer om de twee jaar...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2004

Schimmige werelden; Nieuwe etnische groepen en jeugdcriminaliteit

Het onderzoek betreft jongeren (12 tot en met 17 jaar) en jongvolwassenen (18 tot en met 24 jaar) en beperkt zich tot...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2003

Jeugdcriminaliteit over de grens; Een literatuurstudie naar ontwikkeling, wetgeving, beleid, effectivieve preventie en aanpak (ten aanzien) van jeugdcriminaliteit buiten Nederland

In het najaar van 2001 werd aan het WODC opdracht gegeven, op korte termijn een literatuurstudie te verrichten met betrekking...

Onderzoek met publicatie | 26-07-2002

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term