Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

49 document(en) gevonden.

Straffen en maatregelen / Jeugdbeschermingsmaatregel

Jaarverslag kinderrechters 1984

Dit is het eerste landelijke jaarverslag van de kinderrechters, een verzameling van gegevens uit alle jaarverslagen van de...

Publicatie | 04-05-1987

Residentiële hulpverlening aan Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren; Een onderzoek naar het verblijf in en het vertrek uit internaten en de situatie gedurende het eerste half jaar na dat vertrek van allochtone jongeren, vergeleken met autochtone jongeren

Dit onderzoek heeft ten doel een beschrijving te geven van (de laatste fase van) het tehuisverblijf, het eventuele...

Publicatie | 01-10-1985

Allochtone jongeren en de kinderbescherming

Dit kinderbeschermingsnummer van Justitiƫle verkenningen is in z'n geheel gewijd aan het thema `Allochtone jongeren en de...

Publicatie | 30-05-1985

Opvang en begeleiding Vietnamese voogdijpupillen

Dit verslag vormt het eindrapport van het onderzoek naar de opvang en de hervestigingssituatie van Vietnamese...

Publicatie | 04-04-1984

Tehuisplaatsing van jonge kinderen uit etnische minderheden; Een verkennend onderzoek naar de achtergronden van tehuisplaatsingen van kinderen van 0 tot 7 jaar uit etnische minderheden

De onderzoeksvragen luiden als volgt: Wat zijn de kenmerken van de groep jonge kinderen uit etnische minderheden in tehuizen,...

Publicatie | 01-04-1984

In het belang van het kind

In dit inmiddels traditioneel geworden kinderbeschermingsnummer van Justitiele Verkenningen vier speciaal voor deze...

Publicatie | 30-03-1984

Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische minderheden; Een onderzoek naar de problematiek rond de plaatsing in tehuis of internaat van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren

Met dit onderzoek hebben de onderzoekers zich ten doel gesteld een inventarisatie te geven van de problematiek rond...

Publicatie | 01-04-1983

Kinderbescherming: van gerechtelijk model naar welzijnsmodel

Dit nummer van JV is gewijd aan veranderingen binnen het kinderbeschermingssysteem. Die veranderingen zijn niet uniek voor...

Publicatie | 30-10-1981

Uithuisplaatsing

Soms is een justitieel ingrijpen in gezinsverhoudingen onvermijdelijk, en dit kan betekenen dat een minderjarige vanuit het...

Publicatie | 30-05-1978

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term