Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

81 document(en) gevonden.

Afwijzingsgronden mediationvoorstel

Dit factsheet  benadert een mediationvoorstel vanuit het perspectief van partijen en beschrijft hoe vaak partijen niet ingaan...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2009

Het verwijzingsproces door het Juridisch Loket; Starten mediations?

In dit factsheet wordt beschreven hoe het verwijzingsproces verder gaat wanneer beide partijen akkoord zijn gegaan met een...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2009

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

In deze factsheet wordt ingegaan op de volgende vragen: In hoeverre worden mediationafspraken bij echtscheidingen...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2009

De daad bij het woord; het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken

Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre hetgeen in een gerechtelijke procedure wordt opgelegd (door de rechter) of...

Onderzoek met publicatie | 11-09-2009

Inventarisatie civielrechtelijke registraties

Het doel van de inventarisatie is om ervoor te zorgen dat gegevens uit de justitiƫle basisregistraties effectiever gebruikt...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Wat niet weet, wat niet deert; een evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk

Dit is het vervolgonderzoek op de literatuurstudie/knelpuntenanalyse, waarin de werking van de Wet bescherming...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2009

Geschilgedrag; verklaringen bijeengebracht

Dit onderzoek vloeit voort uit de empirische verkenning van de filterwerking van buitengerechtelijke procedures (Cahier...

Onderzoek met publicatie | 19-01-2009

Mediation Monitor 2008; Tussenrapportage

De huidige rapportage borduurt voor op de vorige tussenrapportage over de periode april 2005 t/m december 2006 (Cahier...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2008

Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer; Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: bestaat er in Nederland behoefte aan een bijzondere regeling van geschillen ter...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2008

De rechter als ketenpartner

In dit themanummer wordt de tegenspraak door partners (de juridische beroepen, het openbaar ministerie, de jeugdzorg,...

Publicatie | 24-09-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term