Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

83 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Dwangmiddel

Aansluiting voorlopige hechtenis en tbs met voorwaarden; toezichtloze perioden vóór de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is

De doelstelling van dit onderzoek is drieledig en luidt: Inzicht bieden in de omvang van het vóórkomen van toezichtloze...

Onderzoek met publicatie | 16-12-2008

Strafvordering 2001

Onderzoek | 03-05-2007

Nachtdetentie voor jeugdigen in de voorlopige hechtenisfase; Eindrapport

De invoering van nachtdetentie is een van de actiepunten uit het Programma Jeugd terecht. Er zijn twee vormen van...

Onderzoek met publicatie | 11-08-2006

Toepassing van bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke vrijheidsstraf en schorsing van de voorlopige hechtenis bij volwassenen

In dit onderzoek staan drie thema's centraal: De voorwaardelijke veroordeling in internationaal perspectiefTrends in de...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2006

Samenspannen tegen XTC; Tussentijdse evaluatie van de XTC-Nota

De door de nota 'Samenspannen tegen XTC' ingezette beleidsinspanning wordt geëvalueerd met drie metingen. Dit rapport is het...

Onderzoek met publicatie | 10-06-2005

Illegale vuurwapens in Nederland; Gebruik, bezit en handel in de periode 2001-2003

Het onderzoek heeft als doel om inzicht te geven in de ontwikkelingen omtrent de aard en omvang van vuurwapencriminaliteit in...

Onderzoek met publicatie | 03-06-2005

Vervolgmeting Samenspannen tegen XTC; (deel 2)

De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de rapportage 'Samenspannen tegen XTC; tussentijdse evaluatie van de...

Onderzoek | 28-01-2005

Evaluatie Wet herziening GVO

Uit dit onderzoek - uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het WODC - komt naar voren dat de...

Onderzoek met publicatie | 29-10-2004

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; Strafvordering 2001: derde interimrapport

In dit rapport staan de dwangmiddelen en rechtsmiddelen centraal. Een aantal onderwerpen ligt op het terrein van het...

Publicatie | 25-06-2004

Inspannen tegen XTC; Eerste meting: stand van zaken 2002 nota 'Samenspannen tegen XTC'

Doel van dit onderzoek is na te gaan hoe het staat met de inspanningen en de resultaten van de aanpak van synthetische...

Onderzoek met publicatie | 02-01-2004

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term