Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

53 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Rechtsmiddel

Algemeen bestuursrecht 2001; Rechtsvergelijkende bestuursrechtspraak; een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland

In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming van de Herziening; Rechterlijke Organisatie Derde Fase is onderzoek...

Publicatie | 01-09-2001

Algemeen Bestuursrecht 2001; De burger en de Awb: ervaringen van repeat players met Awb-procedures

Dit boek bevat de resultaten van het onderzoek naar de positie van burgers in procedures op grond van de Algemene wet...

Publicatie | 01-09-2001

Algemeen Bestuursrecht 2001; Mandaat en delegatie

In dit onderzoeksrapport staat de volgende probleemstelling centraal: Wat zijn de ervaringen van de bestuursorganen met de...

Publicatie | 01-09-2001

Werklast versnelling handelszaken

Onderwerp van deze notitie is het extra werk dat door rechtbanken moet worden verricht ten gevolge van geplande maatregelen...

Publicatie | 01-05-2000

Ontslagvergoedingen; Regelingen, opvattingen en praktijk

Het Nederlandse ontslagrecht is sinds 20 jaar voorwerp van politiek debat, wetenschappelijke productiviteit, onderwerp van...

Publicatie | 01-05-1998

Inkomensonafhankelijke ouderbijdragen in het kader van de Wet op de jeugdhulpverlening; een inventarisatie van knelpunten

Per 1 meil 1995 is de Wet op de jeugdhulpverlening gewijzigd. De verandering betreft de ouderbijdragen die in het kader van...

Publicatie | 11-06-1996

Hoger beroep en de integratie; Onderzoek naar strafzaken, civiele zaken en de unus in appel

De behandeling van strafzaken en civiele zaken als gevolg van de tweede fase van de herziening van de rechterlijke...

Publicatie | 01-01-1995

Het openbaar ministerie en grote fraudezaken

Doel: Inventarisatie van de strafrechtelijke aanpak van grote fraudezaken door het O.M. De aandacht gaat daarbij speciaal uit...

Publicatie | 01-01-1994

De strafkamer van de Hoge Raad in cijfers 1988-1989

Ten behoeve van zijn jaarverslag besloot de Hoge Raad in de herfst van 1988 om de tot dan toe handmatige cijferverzameling...

Publicatie | 01-02-1991

Over regels en appèl; De conflict-opwekkendheid van artikel 57 AAW

Doel: Onderzoeken naar de Raden van Beroep ingestelde beroepen tegen negatieve beslissingen op grond van artikel 57 Algemene...

Publicatie | 01-01-1990

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term